Triển khai kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012

05:02, 18/02/2012

Ngày 15-2-2012, Bộ phận giúp việc Ban TVTU về Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh đã tổ chức hội nghị thông qua Chương trình công tác, kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012. Đồng chí Trần Văn Chung, Uỷ viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Bộ phận giúp việc chủ trì hội nghị.

Bộ phận giúp việc Ban TVTU về Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh được thành lập theo Quyết định số 266-QĐ/TU ngày 11-10-2011 của Ban TVTU gồm 23 đồng chí là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh có nhiệm vụ tham mưu giúp Ban TVTU tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ, trong đó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ là cơ quan thường trực. Sau khi có quyết định thành lập, Bộ phận giúp việc đã xây dựng chương trình công tác và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012, trước mắt tham mưu cho Ban TVTU ban hành các văn bản: Kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012, Hướng dẫn xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong quý II tham mưu chỉ đạo việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 26-KH/TU của Ban TVTU…

Hội nghị đã thảo luận dự thảo các nội dung: Kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012, Hướng dẫn tổ chức và xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay trình Ban TVTU, phân công nhiệm vụ các thành viên bộ phận giúp việc Ban TVTU.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Bộ phận giúp việc của Ban TVTU đã yêu cầu các đồng chí thành viên bám sát nhiệm vụ được phân công, phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện tốt kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đơn vị mình, đồng thời đôn đốc việc triển khai thực hiện tại địa phương được phân công theo dõi, chú trọng công tác tuyên truyền, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện, biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân làm tốt, có sáng tạo đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm hình thức, kém hiệu quả./.

Hoài Phương
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com