Đảng bộ Nghĩa Hưng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

07:02, 14/02/2012

Đảng bộ Nghĩa Hưng hiện có gần 7.600 đảng viên sinh hoạt ở 84 TCCS Đảng, trong đó có 25 đảng bộ xã, thị trấn, 8 đảng bộ và 51 chi bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc. Những năm gần đây, số đảng bộ, chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh luôn chiếm tỷ lệ 90 đến 95%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 90%. Đảng bộ có truyền thống đoàn kết, kinh tế - xã hội của huyện phát triển, đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao. Đó là những thuận lợi cơ bản để Đảng bộ Nghĩa Hưng triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ.

Cán bộ Ban Tổ chức Huyện uỷ Nghĩa Hưng rà soát quy hoạch cán bộ huyện giai đoạn 2010-2015.
Cán bộ Ban Tổ chức Huyện uỷ Nghĩa Hưng rà soát quy hoạch cán bộ huyện giai đoạn 2010-2015.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban TVTU về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công cuộc đổi mới, Huyện ủy Nghĩa Hưng đã gắn việc thực hiện Nghị quyết số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ năm 2007 đến 2015” với việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, các quy định của Nhà nước về tổ chức bộ máy, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đội ngũ cán bộ cơ sở với việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đảng bộ. Để nâng cao năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ và từng bước thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ, nhất là bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và kiến thức quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Từ năm 2007 đến nay, riêng cán bộ huyện có 15 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị, 15 đồng chí đi học đại học chuyên ngành trong đó có 1 thạc sỹ. Đối với cán bộ cấp xã, thị trấn có 59 đồng chí được đào tạo trình độ đại học, có 568 cán bộ các xã, thị trấn được cử đi học trung cấp chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị. Chỉ riêng trong năm 2011, huyện đã cử 5 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị - hành chính; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh tổ chức 2 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ các xã, thị trấn. Nhờ đó trình độ chuyên môn và lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở đã từng bước được nâng lên. Đến nay, trong tổng số 71 cán bộ quản lý cấp huyện gồm trưởng phó các phòng, ban, ngành, có 62 đồng chí có trình độ đại học trở lên, chiếm gần 90%, tăng 16,2% so với năm 2006; 29 đồng chí có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị, chiếm tỷ lệ 41,3%, tăng 13,6%; số còn lại đều có trình độ trung cấp. Đối với cán bộ các xã, thị trấn, kể cả đại biểu HĐND, trưởng các đoàn thể, trong tổng số 895 đồng chí có 101 đồng chí có trình độ đại học, chiếm 11,3%, tăng 4,3% so với năm 2006; 524 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị… Về uỷ viên BCH Đảng bộ cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2010-2015 có sự chuyển biến về chất và ngày càng được trẻ hoá. Cụ thể trong số 431 đồng chí ủy viên BCH có 414 đồng chí có trình độ học vấn THPT trở lên, chiếm tỷ lệ 96,5%, tuổi bình quân là 42,4 tuổi, trẻ hơn so với nhiệm kỳ trước 0,5 tuổi, trong đó có 69 đồng chí dưới 35 tuổi. Công tác quy hoạch cán bộ được các cấp uỷ luôn chú trọng, coi là một nội dung quan trọng trong các khâu của công tác cán bộ. Các đợt quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch đều gắn với việc nhận xét, đánh giá cán bộ cuối năm hoặc giữa nhiệm kỳ. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý từ huyện đến cơ sở đều đảm bảo yêu cầu về số lượng dự nguồn, mỗi chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt  đều quy hoạch 2 đồng chí trở lên, chất lượng cán bộ trong quy hoạch cũng được nâng lên. Bên cạnh đó huyện luôn chú trọng công tác đánh giá cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá đúng cán bộ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, khó khăn hiện nay ở Đảng bộ Nghĩa Hưng là công tác đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ cơ sở. Hiện nay toàn huyện vẫn còn 51 đồng chí cán bộ chủ chốt ở cơ sở chưa đủ tiêu chuẩn theo Nghị quyết 05 (mới có bằng trung cấp lý luận chính trị, chưa có bằng chuyên môn). Để thực hiện mục tiêu đến năm 2015 có 25% cán bộ chủ chốt có trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng, 10% trở lên đạt trình độ cao cấp lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, năm 2011, huyện đã giao chỉ tiêu tất cả các xã, thị trấn phải tuyển được ít nhất 1 cán bộ đại học chính quy về công tác tại địa phương. Đến nay đã có 24/25 xã, thị trấn tuyển được người tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại xã. Bên cạnh đó là khó khăn về nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ bởi hiện nay tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ của huyện còn thấp.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Huyện ủy Nghĩa Hưng xác định trong thời gian tới chỉ đưa vào quy hoạch những cán bộ trẻ, có trình độ, chú trọng quy hoạch đào tạo cán bộ nữ có đủ tiêu chuẩn, phấn đấu đến 2015 và những năm tiếp theo 15% cán bộ cấp huyện có trình độ thạc sỹ, tỷ lệ cấp uỷ viên nữ đạt 20% trở lên đối với cấp huyện và 25% đối với cấp xã. Tỷ lệ cấp uỷ viên trẻ dưới 30 tuổi đạt 15% trở lên. Đối với cán bộ dưới 40 tuổi đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện nói chung phải có trình độ chuyên môn đại học chính quy, khi được giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm phải có trình độ cao cấp hoặc cử nhân chính trị hệ tập trung./.

Bài và ảnh: Hoài PhươngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com