Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp

07:02, 16/02/2012

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh luôn chú trọng đến công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động công tác Hội.

Cán bộ HND Thành phố Nam Định họp triển khai kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ HND cơ sở.
Cán bộ HND Thành phố Nam Định họp triển khai kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ HND cơ sở.

Toàn tỉnh hiện có 213 Hội cơ sở và 3.141 chi HND ở 229 xã, phường, thị trấn. HND cấp xã có tổng số 2.752 ủy viên ban chấp hành; trong đó 1.089 người có trình độ trung cấp, 50 người có trình độ đại học và cao đẳng. HND các huyện, thành phố có 216 ủy viên ban chấp hành; trong đó 71 người có trình độ chuyên môn trung cấp, 77 người có trình độ đại học, cao đẳng; 56 người có trình độ lý luận chính trị sơ cấp, 121 người có trình độ trung cấp, 17 người có trình độ cao cấp và cử nhân. Để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ HND cơ sở, HND tỉnh đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hằng năm, HND tỉnh chỉ đạo HND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, bố trí cán bộ tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội do Trung ương Hội, HND tỉnh tổ chức. Trong năm 2011, HND tỉnh đã cử 12 cán bộ đi dự lớp tập huấn tại Trường Cán bộ Trung ương HND Việt Nam. HND tỉnh đã phối hợp với các ngành: Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra, NN và PTNT tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ chủ chốt HND các huyện, thành phố và 96 xã, thị trấn làm điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh. Nội dung tập huấn tập trung vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM; vai trò của HND các cấp trong việc tham gia xây dựng NTM; Luật Khiếu nại tố cáo; nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác hòa giải; tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý; một số vấn đề cơ bản về chính sách đất đai, quản lý, sử dụng đất... Ngoài ra, HND các huyện, thành phố còn phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ chủ chốt của các cơ sở Hội để trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết, góp phần thực hiện tốt công tác Hội và đẩy mạnh phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ tập trung chỉ đạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ HND từ tỉnh đến cơ sở nên chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội và phong trào nông dân đã từng bước được đổi mới. HND ngày càng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Hằng năm số cơ sở Hội đạt vững mạnh và khá tăng lên. Năm 2011, đã có 182 cơ sở Hội đạt vững mạnh, bằng 85%; 25 cơ sở khá, bằng 12%; 2.611 chi Hội đạt vững mạnh, 393 chi Hội đạt khá, không còn chi yếu kém. Cán bộ HND cơ sở năng động, sáng tạo trong việc vận động hội viên thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, gắn việc tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước với các phong trào thi đua của Hội, xây dựng giai cấp nông dân và tổ chức HND ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng NTM.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ HND cơ sở, thời gian tới, các cấp HND trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện tốt các nội dung Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, hội viên nông dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cá nhân, tập thể trong việc lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và đề xuất những giải pháp thiết thực để xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của HND trong tình hình mới. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ HND cơ sở, bám sát phong trào để phát hiện những cán bộ trẻ có năng lực, nhiệt tình đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn cho các cấp Hội, góp phần xây dựng tổ chức HND ngày càng vững mạnh. Chuẩn bị cho đại hội HND các cấp nhiệm kỳ 2012-2017, HND tỉnh đã chỉ đạo HND các huyện, thành phố chuẩn bị tốt cơ cấu nhân sự cho đại hội, tham mưu cho cấp ủy địa phương xây dựng ban chấp hành các cấp có chất lượng, cơ cấu hợp lý. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ về lý luận và thực tiễn; về những chính sách, cơ chế mới liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn...

Bài và ảnh: Hoàng TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com