Sau Nghị quyết phải là hành động!

08:02, 13/02/2012
Lễ bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI. Ảnh: Trí Dũng (TTXVN)
Lễ bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI. Ảnh: Trí Dũng (TTXVN)

Trong không khí những ngày đầu xuân 2012, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực sự phấn khởi trước kết quả của Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI), đặc biệt là Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trên tinh thần khách quan và cầu thị, bên cạnh những mặt đã làm được, BCH Trung ương Đảng đã chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng cả về công tác tư tưởng, công tác tổ chức và những bất cập trong công tác chính sách của Đảng. Có thể thấy đây là một Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ bản lĩnh, kinh nghiệm và tính chiến đấu của Đảng. Ý nghĩa đó không chỉ xuất phát từ tình hình thực tiễn công tác xây dựng Đảng mà còn bắt nguồn từ chính tâm tư, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta mong muốn xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh.

Song vấn đề quan trọng mà dư luận hiện nay đang trông đợi chính là những hành động cụ thể của từng cán bộ, đảng viên; của các tổ chức Đảng sau khi có Nghị quyết. Nghị quyết đúng đắn là vô cùng quan trọng song còn một điều quan trọng hơn đó là đưa Nghị quyết vào trong đời sống xã hội. Bởi xây dựng, chỉnh đốn Đảng là vấn đề cấp bách, là những đòi hỏi cấp thiết, trực tiếp liên quan tới sứ mệnh lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Đây là sự nối tiếp tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về công tác xây dựng Đảng. Ngay sau thành công của Cách mạng Tháng Tám 1945, Bác đã chỉ rõ "Có những người hủ hoá, lên mặt làm quan cách mạng, hoặc độc hành độc đoán hoặc là dĩ công dinh tư... Chúng ta phải lập tức sửa đổi ngay. Chúng ta phải lấy lòng chí công vô tư”(1). Trước lúc đi xa, Người cũng nhắc nhở mọi cán bộ, đảng viên "Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”(2). Các kỳ đại hội nhất là từ sau đổi mới, đều có sự quan tâm đặc biệt về công tác xây dựng Đảng. Song đây là một vấn đề rất khó khăn, phức tạp nếu như không muốn nói là quá trình tự đấu tranh đầy cam go, quyết liệt ngay trong mỗi đảng viên, trong từng tổ chức Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đã khẳng định: xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất khó, rất phức tạp, vì nó liên quan đến xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người, dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ con người. Khó nhưng không thể không làm... Đảng ta đã làm nhiều, làm thường xuyên và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hiện nay, sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới đang đặt ra yêu cầu phải tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, tập trung vào những vấn đề cấp bách đã được nêu ra trong Nghị quyết. Do đó, sau Nghị quyết phải là hành động, hành động cụ thể, hành động quyết liệt!

Trước hết phải thực hiện tốt 8 nhiệm vụ xây dựng Đảng được xác định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, tập trung vào 3 nhiệm vụ cấp bách, đặc biệt là rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 4 nhóm giải pháp quan trọng trong Nghị quyết, nhất là nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền cần phải nhanh chóng gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” một cách thiết thực, hiệu quả. Đồng thời cũng phải kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên thoái hoá, biến chất, đi ngược lại mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Với mỗi người, khi nhiễm bệnh nếu không chữa hay chữa nhưng không đúng cách thì chẳng những thiệt hại về vật chất, kinh tế mà còn có thể nguy cả tới tính mạng. Và Đảng muốn mạnh, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam, giữ vững lòng tin của nhân dân thì Đảng không còn cách nào khác là phải tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quá trình thực hiện cần coi trọng hành động và việc làm cụ thể của tổ chức Đảng các cấp, của mọi cán bộ, đảng viên "lời nói đi đôi với việc làm” để nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng thực sự là một Đảng cách mạng chân chính.

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo một phần rất quan trọng là nhờ công tác xây dựng Đảng. Chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2012), thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI), dư luận cả nước đang trông đợi những hành động thiết thực nhất của từng đảng viên và của mỗi tổ chức Đảng. Chúng ta tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị đi liền với hành động chính trị cụ thể trong thời điểm này sẽ tạo ra bước chuyển biến vững chắc trong công tác xây dựng Đảng./.

Theo: daidoanket.com.vn

----------------------
(1) "Thư gửi các đồng chí tỉnh nhà”. Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H 2000, tập 4, trang 29.
(2) "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H 2000, tập 12, trang 516.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com