Trẻ hoá Đảng

08:02, 09/02/2012

Một trong những vấn đề cốt yếu bảo đảm cho sứ mệnh cầm quyền của Đảng được hiện thực hóa trong cuộc sống là Đảng phải được trẻ hóa.

Muốn trẻ hóa Đảng, trước hết phải bắt đầu từ việc trẻ hóa đội ngũ đảng viên, cán bộ. Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay, việc trẻ hóa đội ngũ đảng viên, cán bộ của Đảng vừa là yêu cầu cấp bách, đòi hỏi khách quan, vừa là nguyện vọng, mong muốn thiết tha, mãnh liệt của toàn dân. Vì thông qua trẻ hóa đội ngũ nòng cốt này, trí tuệ, tinh thần, ý chí và khát vọng của Đảng tiếp tục được bồi tụ, nâng cao để Đảng không ngừng hoàn thiện năng lực lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu, ngày càng thể hiện xứng đáng vai trò lãnh đạo và hoàn thành trọng trách vĩ đại mà lịch sử dân tộc Việt Nam giao phó.

Đoàn viên thanh niên là nguồn lực dồi dào cho công tác phát triển Đảng. Ảnh: PV
Đoàn viên thanh niên là nguồn lực dồi dào cho công tác phát triển Đảng. Ảnh: Internet.

Trên thực tế, từ nhiều năm qua, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp để bổ sung nguồn nhân lực kế tiếp sự lãnh đạo của Đảng như: Tăng cường kết nạp đảng viên mới từ các tầng lớp thanh niên công, nông, binh, trí thức trẻ, ưu tú; coi trọng sử dụng, bố trí nhiều cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp; hoàn thiện cơ chế, chính sách để tuyển dụng nhân tài vào phục vụ, công tác ở những cơ quan tham mưu quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Tuy vậy, nhìn nhận một cách nghiêm túc, việc trẻ hóa Đảng ở nơi này, nơi khác vẫn chưa được coi trọng một cách đúng mức, có nơi làm chưa đến nơi đến chốn. Ở nhiều cấp thôn, xã, thị trấn hiện nay vẫn có những bí thư ở độ tuổi 50, 60 và cao hơn thế. Trong dịp Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, không ít cơ sở, địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn chưa đủ số lượng cán bộ trẻ được bầu vào cấp ủy như yêu cầu của Trung ương Đảng đề ra. Đây đó vẫn còn tình trạng tiếng nói của đảng viên, cán bộ trẻ chưa được người có thẩm quyền lắng nghe, tiếp thu một cách chân thành, nghiêm túc. Và ở nhiều nơi, phong cách lãnh đạo máy móc, già nua, không bám vào thực tế cuộc sống làm cho tổ chức Đảng nơi đó dần xa dân... Nếu không giải quyết tốt những vấn đề trên, Đảng ta không chỉ đứng trước nguy cơ già hóa về tuổi đời, mà điều hết sức nguy hiểm là già nua, cũ kỹ về tư duy, không đủ năng lực lãnh đạo cách mạng.

Trẻ hóa Đảng là việc làm không dễ dàng, nhưng cũng không phải là việc quá khó. Nếu các cấp ủy và người đứng đầu luôn có cái tâm với Đảng, có thái độ cầu thị, ủng hộ, tạo điều kiện để những cái mới nảy nở, phát huy; thực sự coi trọng những người trẻ có tài năng, đức độ và một lòng một dạ nghĩ về tương lai dân tộc, tiền đồ tươi sáng của đất nước thì việc trẻ hóa Đảng nhất định thành công. Mặt khác, chính những đảng viên, cán bộ không còn ở độ tuổi thanh niên cũng phải tự làm trẻ hóa mình bằng cách thường xuyên hâm nóng tinh thần, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý và phục vụ nhân dân; đồng thời rèn luyện phong cách làm việc năng động, sáng tạo, nhanh chóng thích ứng với những cái mới để tránh trì trệ, lạc hậu trong tư duy, trước những biến đổi nhanh chóng của xã hội, của thế giới.
Trẻ hóa Đảng chính là một trong những phương cách bồi tụ năng lực nội sinh cho Đảng để Đảng ta hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả của mình./.

Theo: qdnd.vn
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com