Ý Yên xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

08:02, 06/02/2012

Những năm qua, Huyện uỷ, UBND huyện Ý Yên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, tạo môi trường ổn định để kinh tế - xã hội phát triển. Hằng năm, Huyện ủy đều ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Cùng với việc thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có chất lượng việc quán triệt, học tập nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chủ trương, chính sách về quốc phòng - an ninh, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, huyện chỉ đạo Ban CHQS huyện thực hiện nghiêm, đảm bảo chất lượng chương trình phổ biến, giáo dục chính trị theo quy định. Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện phối hợp với Trường Quân sự tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Năm 2011, huyện đã phối hợp mở 2 lớp bồi dưỡng cho 97 cán bộ thuộc đối tượng 3 và 75 cán bộ thuộc đối tượng 4; chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh các xã, thị trấn tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đồng chí thuộc đối tượng 5. Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền các địa phương quản lý, rèn luyện kỷ luật bộ đội đồng thời luôn chăm lo cải thiện đời sống văn hoá, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Nhờ vậy cán bộ, chiến sỹ trong LLVT huyện luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Huyện phối hợp với Bộ CHQS tỉnh xây dựng, ổn định tổ chức, biên chế lực lượng thường trực của cơ quan quân sự huyện; chỉ đạo kiện toàn tổ chức, biên chế Ban CHQS xã, thị trấn; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự xã, thị trấn, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng. Đến nay, toàn huyện đã có 24/32 xã đội trưởng, 4 xã đội phó có trình độ trung cấp quân sự; lực lượng DQTV đảm bảo đủ chỉ tiêu quân số theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”. Huyện thường xuyên kiện toàn biên chế lực lượng nòng cốt, ưu tiên tuyển chọn lực lượng dân quân cơ động, dân quân binh chủng. Trong năm 2011, huyện đã duy trì gần 3.000 DQTV trong trạng thái thường xuyên, gần 3.500 DQTV trong trạng thái có tình huống, hơn 6.500 DQTV trong trạng thái khẩn cấp, gần 13.500 DQTV trong tình trạng có chiến tranh. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo xây dựng lực lượng DBĐV đảm bảo đủ chỉ tiêu với phương châm “gần, gọn địa bàn, quân đâu cán đó, ưu tiên các phân đội binh chủng”, với 3.384 đồng chí DBĐV, biên chế vào 8 đầu mối đơn vị. Trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hằng năm huyện đều đảm bảo giao đủ chỉ tiêu quân số. Trong đó, năm 2011 huyện giao 407 quân, đạt 100% chỉ tiêu. Thực hiện kế hoạch giao quân đợt 1 năm 2012, huyện đã hoàn tất công tác phối hợp tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, chuẩn bị giao 431 tân binh cho các đơn vị nhận quân, đảm bảo đủ 100% chỉ tiêu được giao…

Huấn luyện điều lệnh cho nữ dân quân tự vệ huyện Ý Yên. Ảnh: Trung Thê (Bộ CHQS tỉnh)
Huấn luyện điều lệnh cho nữ dân quân tự vệ huyện Ý Yên.
Ảnh: Trung Thê (Bộ CHQS tỉnh)

Xác định công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ quan trọng, vừa là biện pháp để nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT, Huyện uỷ, UBND huyện luôn chú trọng chỉ đạo LLVT huyện quán triệt, thực hiện nghiêm túc công tác huấn luyện, thực hiện đổi mới về phương pháp, chú trọng huấn luyện đội ngũ cán bộ, đảm bảo các điều kiện về thao trường, bãi tập, mô hình học cụ. Huyện tạo điều kiện thuận lợi cho Ban CHQS huyện xây dựng, đưa vào sử dụng thao trường bắn đạn thật tại khu vực núi Già (xã Yên Bình) với diện tích 1,86ha. Năm 2011, Ban CHQS huyện đã tổ chức thành công hội thi tìm hiểu Luật Dân quân tự vệ trong LLVT huyện; thành lập đội tuyển tham gia hội thi do tỉnh tổ chức, giành 1 giải nhất. Với phương châm huấn luyện sát với thực tiễn chiến đấu, huyện thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập. Trong năm 2011, huyện đã chỉ đạo LLVT huyện tổ chức các cuộc diễn tập phòng chống lụt bão, chiến đấu trị an theo cụm quốc phòng - an ninh với các nội dung sát thực như tái chiếm mục tiêu, giải cứu con tin, xử lý tình huống lật đò ngang qua sông... Đối với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huyện chỉ đạo LLVT huyện quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định của cấp trên, duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu của Ban CHQS huyện và lực lượng dân quân cơ động.

Đồng chí Phạm Mạnh Tiếp, Chủ tịch UBND huyện cho biết, nhằm tiếp tục xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện, Huyện uỷ, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, LLVT và nhân dân trong huyện quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng LLVT vững mạnh trong tình hình mới. Thường xuyên chỉ đạo Ban CHQS huyện thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật cho các lực lượng; thực hiện tốt công tác diễn tập theo kế hoạch, qua đó nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành trong huyện thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp, sức mạnh của thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc, tạo môi trường ổn định thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

Nam Dương
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com