Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở Hải Hậu

08:02, 07/02/2012

Nhận thức rõ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bổ sung lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, những năm qua cấp uỷ, chính quyền, cơ quan quân sự huyện Hải Hậu đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Thanh niên Hải Hậu hăng hái lên đường nhập ngũ.  Ảnh: Xuân Thu
Thanh niên Hải Hậu hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Xuân Thu

Cấp uỷ, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự từ huyện đến cơ sở thường xuyên quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, quyết định, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Hằng năm, Huyện uỷ, UBND huyện đều ban hành chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Nghị quyết được quán triệt, triển khai tới từng chi bộ, gắn việc hoàn thành chỉ tiêu giao quân đối với việc hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng và cá nhân phụ trách. UBND huyện thường xuyên chỉ đạo kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; chỉ đạo các xã, thị trấn kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự theo quy định, bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu, thành phần. Duy trì thực hiện tốt nền nếp, chế độ kiểm tra, báo cáo; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của hội đồng nghĩa vụ quân sự  giúp UBND cùng cấp trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự ở địa phương, đặc biệt là vai trò của hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn trong việc xét duyệt, gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật. Để quản lý tốt lực lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện thường xuyên phối hợp với hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn triển khai rà soát, phúc tra nguồn sẵn sàng nhập ngũ từ cơ sở xóm đội; có văn bản thông báo tới gia đình và các thanh niên trong diện gọi nhập ngũ bố trí công việc, có mặt tại địa phương để thực hiện sơ tuyển, khám tuyển sức khoẻ và làm các thủ tục cần thiết bảo đảm sẵn sàng nhập ngũ đúng thời gian quy định. Ban CHQS huyện phối hợp với các ngành trong khối nội chính xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự. Với những biện pháp đồng bộ, những năm qua huyện Hải Hậu luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Trong đó, năm 2011 huyện đã tuyển chọn, giao 518 thanh niên cho các đơn vị nhận quân, đảm bảo đủ 100% chỉ tiêu, chất lượng cao, có tỷ lệ dự phòng hợp lý. Những quân nhân xuất ngũ được địa phương quan tâm, tạo điều kiện về việc làm, dạy nghề, hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Những người có đủ điều kiện, năng lực được huyện bố trí công tác, tạo nguồn cán bộ ở cơ sở.

Kinh nghiệm của huyện Hải Hậu trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là: Cấp uỷ, chính quyền các cấp phải quán triệt nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên. Thực hiện nghiêm túc trình tự và đầy đủ các khâu, các bước trong quá trình tuyển chọn công dân nhập ngũ. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ; sự điều hành của chính quyền; vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, trách nhiệm của từng thành viên trong hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện. Giao nhiệm vụ và phát huy vai trò của các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở, từng gia đình trong việc tuyên truyền, động viên thanh niên đến tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho các xã, thị trấn cũng như xét duyệt gọi công dân nhập ngũ ở cơ sở phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, giáo dục với xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự. Tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, vui tươi để các tân binh phấn khởi, lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc./.

Duy HưngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com