Đảng bộ Hải Hậu tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

05:02, 04/02/2012

Đồng chí Phạm Văn Chiến, Bí thư Huyện ủy Hải Hậu cho biết: Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có sức lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị to lớn, có ý nghĩa sâu sắc trong toàn đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Cuộc vận động đã tác động tích cực đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên về ý thức tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng và sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Phạm Văn Chiến, Bí thư Huyện ủy Hải Hậu báo cáo với đoàn công tác giám sát của HĐND tỉnh về kết quả bước đầu triển khai chương trình xây dựng NTM.
Đồng chí Phạm Văn Chiến, Bí thư Huyện ủy Hải Hậu báo cáo với đoàn công tác giám sát của HĐND tỉnh về kết quả bước đầu triển khai chương trình xây dựng NTM.

Năm 2011, việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ Hải Hậu tiếp tục được đẩy mạnh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị. Các cấp, các ngành trong huyện đã triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị của UBND tỉnh về những giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Đảng bộ và nhân dân Hải Hậu đã thực hiện đạt và vượt 8/9 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện năm 2011. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ đạt 60,6% trong tổng giá trị sản xuất của huyện. Sản xuất nông nghiệp ổn định. Kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi và các công trình phúc lợi phục vụ sản xuất và đời sống được quan tâm đầu tư. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, TDTT có bước chuyển biến mới. Đời sống các tầng lớp nhân dân trong huyện được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới chỉ còn 8,9%, hộ cận nghèo là 5,6%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đảng bộ Hải Hậu giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trên địa bàn huyện đã xuất hiện hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực. Tiêu biểu là các Đảng bộ xã Hải Phương, Hải Ninh, Hải Lý, Cty TNHH một thành viên KTCTTL Hải Hậu, Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu; các cá nhân tiêu biểu như ông Hoàng Văn Mạnh (xã Hải Phong), Nguyễn Minh Thức (xã Hải Tây), Vũ Mạnh Hùng (giám đốc xí nghiệp gạch Tuynel Sông Giang), ông Trần Văn Trừng (xã Hải Toàn)… Thông qua Cuộc vận động, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nạn tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh… Các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện đều xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo nội dung “5 xây, 5 chống”, phù hợp với đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên, công chức phấn đấu tu dưỡng rèn luyện về phong cách, đạo đức, lối sống và chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Các cấp ủy Đảng đã đưa nội dung đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức vào kiểm điểm cuối năm, coi đó là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hằng năm. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đã thực hành tiết kiệm, thực hiện khoán chi hành chính, giảm hội họp và những chi tiêu không cần thiết. Ngoài ra, công tác cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc được thực hiện tích cực và nhân rộng từ huyện đến cơ sở. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị được nâng cao, bước đầu đáp ứng được yêu cầu của nhân dân…
Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015, tập trung vào các nội dung chính là: Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu thực hiện của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức Đảng, gắn với thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXV. Phấn đấu trong năm 2012, tổng sản phẩm (GDP) tăng 10,1% trở lên. Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn tăng 3% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 17,5 triệu đồng/năm. Giữ vững Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, chính quyền vững mạnh, các đoàn thể là đơn vị tiêu biểu xuất sắc của tỉnh. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%. Tích cực triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới./.

Bài và ảnh: Phạm Quốc Tuấn
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com