Phát biểu của đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp

08:06, 27/06/2021

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội!

- Kính thưa đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy!

- Kính thưa chủ toạ kỳ họp! 

- Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp!

Trước hết thay mặt tập thể UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin gửi lời cảm ơn tới các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Chúng tôi xác định đây là vinh dự lớn, song cũng là nhiệm vụ và trách nhiệm của tập thể UBND tỉnh, của từng thành viên UBND tỉnh trước yêu cầu xây dựng và phát triển tỉnh Nam Định trong giai đoạn mới.

Để xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm đó, đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ của tập thể UBND tỉnh trong các nhiệm kỳ trước và của nhiệm kỳ 2016-2021; chúng tôi xin hứa phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh, của từng thành viên UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND tỉnh. Tập thể UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ đoàn kết, thống nhất quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong giai đoạn tới, thể hiện một số nội dung chính sau:

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; nhất là thực hiện thành công mục tiêu trọng tâm là: “... Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển kinh tế; chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao có nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước. Tăng cường khai thác tiềm năng thế mạnh vùng kinh tế biển để trở thành vùng kinh tế động lực phía Nam của tỉnh. Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Chú trọng bảo vệ môi trường và phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước”.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về: xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư; tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định; xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

3. Tiếp tục quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đi đôi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

4. Triển khai thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.

5. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng về giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục...

6. Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tốt chính sách cho người có công, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Giữ vững thành tích là tỉnh nằm trong tốp dẫn đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục.

7. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện tốt nhiệm vụ nặng nề được giao, tôi và các đồng chí thành viên UBND tỉnh luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo thường xuyên của Tỉnh uỷ; sự giám sát của HĐND tỉnh, của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự phối hợp của cả hệ thống chính trị; đặc biệt là sự ủng hộ, đồng thuận của toàn thể nhân dân trong tỉnh, tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cuối cùng, thay mặt UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin kính chúc các vị đại biểu, các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành công./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com