Kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

06:06, 28/06/2021

Ngày 28-6-2021, đồng chí Mai Thanh Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Nội dung thông báo như sau:

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Hướng dẫn số 883/HD- UBTVQH14 ngày 02/6/2021 của ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 25/6/2021 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kỳ họp thứ nhất. Kỳ họp đã tiến hành các nội dung sau:

- Nghe Ủy ban bầu cử tỉnh Nam Định báo cáo tổng kết kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo.

- Bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

- Nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh với cử tri tại các đơn vị bầu cử.

- Xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết về: Quy định số lượng ủy viên các Ban của HĐND tỉnh; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo việc thành lập các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

KẾT QUẢ KỲ HỌP:

I. Kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu:

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở tỉnh Nam Định đã thành công tốt đẹp đảm bảo dân chủ, kỷ cương, đúng luật và an toàn, thực sự trở thành cuộc vận động chính trị và đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng của nhân dân trong tỉnh, đã bầu đủ số đại biểu HĐND tỉnh theo quy định, Ủy ban bầu cử tỉnh đã xác nhận đủ tư cách đại biểu đối với 61 vị đại biểu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

II. Kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Ông Nguyễn Phùng Hoan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Ông Mai Thanh Long - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Ông Trịnh Minh Đức - Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Ông Lê Văn Lợi - Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

6. Ông Lê Quang Minh - Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

III. Kết quả bầu cử các chức danh của UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. HĐND tỉnh đã bầu 03 Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

- Ông Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

- Ông Trần Lê Đoài - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

- Bà Hà Lan Anh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

3. HĐND tỉnh đã bầu 16 Ủy viên UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 2026 gồm:

- Ông Trần Kha - Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Ông Cao Xuân Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

- Ông Đinh Xuân Hùng - Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải

- Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Ông Triệu Đức Hạnh - Giám đốc Sở Nội vụ

- Ông Phạm Thành Trung - Giám đốc Sở Tài chính

- Ông Vũ Trọng Quế - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

- Ông Hoàng Đức Trọng - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Ông Phạm Văn Sơn - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

- Bà Vũ Thị Kim - Giám đốc Sở Công thương

- Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Ông Cù Đức Thuận - Giám đốc Sở Tư pháp

- Ông Nguyễn Doãn Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Ông Vũ Văn Hưng - Giám đốc Sở Xây dựng

- Ông Phạm Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh

- Ông Lương Văn Kiểm - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

IV. HĐND tỉnh đã bầu 20 vị Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh.

V. HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất thông qua 02 nghị quyết về:

1. Quy định số lượng ủy viên các Ban của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

VI. Bế mạc kỳ họp:

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh những vấn đề liên quan đến hoàn tất thủ tục kiện toàn nhân sự bộ máy chính quyền, nhanh chóng ổn định tổ chức, đồng thời nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt trong thời gian tới.        

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp và kêu gọi cán bộ, quân và dân toàn tỉnh nỗ lực phấn đấu đạt và vượt mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra./.

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com