Giải báo chí "Vì sự nghiệp Ðại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2022

07:06, 28/06/2021

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức. Các tác phẩm đạt giải sẽ được trao thưởng vào dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2022).

Các tác phẩm dự giải phải là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, hành động của MTTQ Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Những tác phẩm ấn tượng, nổi bật bởi những phát hiện, ý tưởng có giá trị; truyền tải tới xã hội, cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao, góp phần cổ vũ và phát huy đoàn kết, sức sáng tạo trong nhân dân, vì mục tiêu chung xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền về kết quả đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; về MTTQ Việt Nam tham gia vào thành công của Đại hội đảng các cấp; triển khai thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền về thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Các tác phẩm có nội dung bám sát và phản ánh trung thực tình hình chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các sự kiện lớn của đất nước, các địa phương; tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết Trung ương khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền quyết tâm và những thành quả của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, toàn dân trong phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19; thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Phản ánh những tình cảm, nguyện vọng và việc làm tốt đẹp của các nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc, người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp thiết thực cho khối đại đoàn kết toàn dân. Những tác phẩm tiên phong đấu tranh, phản bác các luận điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc…

Các loại hình báo chí tham dự Giải lần thứ XV, năm 2021-2022 gồm: Báo in, báo điện tử, báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình) và ảnh báo chí. Các thể loại gồm: Bài nghiên cứu, phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phóng sự ngắn (phát thanh - truyền hình), phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, bút ký báo chí, bình luận, chuyên luận, ảnh báo chí (không nhận các video clip trên báo điện tử). Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao.

Tác phẩm dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022 phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 21-9-2020 đến 20-9-2022. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 21-6-2021 đến hết ngày 20-9-2022 (tính theo dấu bưu điện). Địa chỉ nhận tác phẩm: Ban Tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”, cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số 46 - Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội./.

Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com