Tập huấn Nghị định số 124 và Nghị định số 130 của Chính phủ cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương

08:03, 01/03/2021

Sáng 1-3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định số  124/2020/NÐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại và Nghị định số 130/2020/NÐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Ðồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU; Trần Lê Ðoài, Tỉnh ủy viên; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Công tác phòng chống tham nhũng là việc làm khó khăn, lâu dài nhưng vô cùng cần thiết. Ðảng, Chính phủ đã và đang chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng; trong đó có việc kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng của đội ngũ cán bộ, công chức. Các đại biểu tham gia tập huấn cần nghiêm túc tiếp thu các nội dung được truyền đạt để hiểu rõ và thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; kê khai tài sản, thu nhập tại địa phương, đơn vị. Các đồng chí thuộc diện phải kê khai cần nghiêm túc thực hiện các quy định tại Nghị định 130/2020/NÐ-CP, đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật, xem việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn là một giải pháp quan trọng trong tổng thể các biện pháp phòng, chống tham nhũng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu những điểm mới của Nghị định số 124/2020/NÐ-CP ngày 19-10-2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, có hiệu lực từ ngày 10-12-2020, thay thế cho Nghị định 75/2012/NÐ-CP hướng dẫn Luật Khiếu nại; Nghị định số 124/2020/NÐ-CP làm rõ và quy định cụ thể về việc giải quyết khiếu nại lần hai. Theo đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định tại Ðiều 28 Luật Khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày. Trường hợp quá thời hạn quy định mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết thì người khiếu nại gửi đơn đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai, nêu rõ lý do và gửi kèm các tài liệu liên quan. Quyết định giải quyết khiếu nại trong trường hợp này là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. Người giải quyết khiếu nại lần hai áp dụng biện pháp xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền đối với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu nếu có hành vi vi phạm pháp luật, đây là điểm mới so với Nghị định 75/2012/NÐ-CP. Nghị định số 124/2020/NÐ-CP cũng quy định cụ thể về mẫu giấy ủy quyền khiếu nại, đại diện khiếu nại đối với người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người đang khiếu nại mà chết. Ngoài ra, quy định rõ trách nhiệm của người giải quyết khiếu nại trong việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực. Ðiểm mới của Nghị định số 124/2020/NÐ-CP đó là quy định về xử lý vi phạm. Cụ thể, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại, người có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật mà có hành vi vi phạm pháp luật khiếu nại thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lượng, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc. Nếu có dấu hiệu tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường hoặc bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

Ðối với lĩnh vực phòng chống tham nhũng, các đại biểu đã nghe giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NÐ-CP ngày 30-10-2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (thay thế Nghị định 78/2013/NÐ-CP ngày 17-7-2013); những quy định chung về kiểm soát tài sản, thu nhập; việc kê khai tài sản thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản thu nhập tăng thêm, công khai bản kê khai và hướng dẫn những vấn đề cụ thể về kê khai tài sản, thu nhập. Ðồng thời, giới thiệu một số điểm mới của Nghị định số 130/2020/NÐ-CP, đặc biệt là việc bổ sung một số đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm./.

Tin, ảnh: Vũ HoàngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com