Đổi mới hoạt động, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận 2021

05:03, 02/03/2021

Ngày 2-3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Mặt trận năm 2021.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị.

Hơn 2.000 đại biểu ở 63 điểm cầu trên cả nước dự hội nghị.

Quán triệt các nội dung trọng tâm công tác năm 2021, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh nêu rõ, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tập trung cao độ để triển khai thực hiện nhiệm vụ tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo quy định của pháp luật, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử với 6 nhiệm vụ cụ thể, trong đó có việc chủ trì tổ chức hiệp thương, lựa chọn giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Mặt trận các địa phương chuẩn bị chu đáo, thực hiện đúng các bước của quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đảm bảo về cơ cấu, thành phần, số lượng trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Ðảng đi đôi với phát huy dân chủ trong công tác hiệp thương của Mặt trận.

Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử thuộc khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp, cần cân nhắc đến yếu tố nhân sự trẻ tuổi; quan tâm tới cá nhân ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số và tôn giáo, đảm bảo sự bố trí khoa học để có tỷ lệ nhất định những người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, trí thức trong Quốc hội.

Song song với nhiệm vụ bầu cử, Mặt trận các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo.

Bên cạnh đó, tổ chức Mặt trận các cấp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Ðảng, Nhà nước; thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân; chú trọng hoạt động xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị…

Tại Hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu đã thảo luận, chia sẻ ý kiến về nội dung triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận trong năm 2021, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến 5 chương trình hành động và nhiệm vụ tham gia công tác bầu cử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhấn mạnh trong năm 2020, với tinh thần quyết tâm, nỗ lực cao, Mặt trận các cấp đã hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ đề ra, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, chính từ trong khó khăn, Mặt trận đã phát huy vai trò, vị trí, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tình nghĩa đồng bào, đồng chí, ý chí tự lực, tự cường; củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng cùng Ðảng, Nhà nước vượt qua thử thách để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Ðảng, chính quyền...

Năm 2021, tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, ông Trần Thanh Mẫn lưu ý Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tập trung xây dựng, triển khai chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Ðại hội Ðảng lần thứ XIII và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ các cấp. Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng có nhiều điểm mới trong đánh giá và yêu cầu về xây dựng, tăng cường, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về thực hiện dân chủ, về vai trò của nhân dân và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; về yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhiệm vụ của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Do đó, các địa phương cần chủ động nghiên cứu Nghị quyết, đề ra nội dung, nhiệm vụ, giải pháp sát thực tế triển khai, đúng với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận; chủ động nắm chắc, nâng cao chất lượng nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân; đổi mới chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu.

Liên quan tới hoạt động giám sát, phản biện xã hội, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố tập trung lựa chọn nội dung giám sát, phản biện phù hợp trên cơ sở những vấn đề mà nhân dân thực sự quan tâm. “Giám sát, phản biện xã hội phải phát huy vai trò của Mặt trận, để xứng đáng với niềm tin của Ðảng, nhân dân dành cho Mặt trận trong thời gian qua”. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp tích cực vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân; quan tâm củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận; phát huy hiệu quả hệ thống giao ban trực tuyến của Mặt trận để nắm tình hình nhân dân.

Nhắc tới nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận trong việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu: Từ nội dung các văn bản liên quan của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và văn bản triển khai của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố, Mặt trận các cấp cần nắm rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai hoạt động bầu cử hiệu quả, chính xác, đúng tiến độ; tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời qua từng Hội nghị; chủ động đổi mới cách nghĩ, cách làm, thể hiện quyết tâm của mình để đạt kết quả cao nhất./.

Theo baotintuc.vnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com