Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đóng góp ý kiến vào các dự án: “Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp”

07:05, 10/05/2013

Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đóng góp ý kiến vào các dự án: “Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp” và “Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng”

 

Thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, ngày 9-5-2013, Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã tổ chức hội nghị tham gia ý kiến đóng góp vào dự án “Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)” và “Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT)” dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII. Đồng chí Nguyễn Anh Sơn, TUV, Phó trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí và các vị trong Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, đại diện Uỷ ban MTTQ tỉnh, một số sở, ban, ngành và các Ban của HĐND tỉnh, một số đơn vị có liên quan.

Tại hội nghị, hầu hết các ý kiến đều nhất trí cao với sự cần thiết phải ban hành 2 dự án luật sửa đổi nêu trên để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, trong đó dự án “Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN” cần sửa đổi, bổ sung 12 điều và dự án “Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT” cần sửa đổi, bổ sung 7 điều. Một số ý kiến cho rằng ở một số điều, khoản của 2 dự án luật cần tiếp tục được bổ sung cho cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện cần sử dụng chính xác một số thuật ngữ, câu chữ hơn để thể hiện được nội dung cần nêu lên. Ý kiến đóng góp của đại biểu Cục Thuế tỉnh, Sở KH và ĐT đề nghị ở Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN trong khoản 2, Điều 3 cần quy định rõ thu nhập khác là những thu nhập nào và ở Điều 9 về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế cần đáp ứng đủ các điều kiện nào. Ý kiến đóng góp của Sở Tài chính và Ban quản lý các KCN tỉnh nêu ở Điều 13 về ưu đãi thuế suất 10% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ dự án đầu tư mới tại địa bàn khó khăn, tại khu kinh tế, khu công nghệ cao cần được quy định cụ thể, sát với điều kiện của doanh nghiệp… Đối với Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, ý kiến đóng góp của đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Sở Tư pháp đều thống nhất với việc sửa đổi, bổ sung các khoản 4, 7, 8 và 15, 17, 23 của Điều 5 và đề nghị ở khoản 1 Điều 7 cần quy định cụ thể về giá tính thuế và ở Điều 13 về các trường hợp hoàn thuế GTGT cần thiết phải hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo…

Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các đại biểu và ghi nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp vào 2 dự án Luật sửa đổi để tổng hợp, báo cáo với Ban soạn thảo chỉnh lý, trình tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII./.

Quốc Tuấn
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com