Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XVII

08:05, 08/05/2013

 

Chiều ngày 7-5-2013, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tiến hành kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XVII (nhiệm kỳ 2011-2016). Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Hồng Hà, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Lương Bằng, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh…

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, trao đổi và thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XVII với các nội dung chủ yếu sau: Nghe UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2013 của HĐND tỉnh. Uỷ ban MTTQ tỉnh thông báo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2013. Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII và kết quả hoạt động của đoàn tại kỳ họp. Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh báo cáo công tác của mỗi ngành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Kỳ họp cũng sẽ nghe báo cáo, dự thảo nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Nam Định năm 2012. Đề án, dự thảo nghị quyết về đặt, đổi tên một số tuyến đường, phố trên địa bàn Thành phố Nam Định. Đề án, dự thảo nghị quyết về việc thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định. Báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu. Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Thông qua các nghị quyết của kỳ họp…

Dự kiến, kỳ họp HĐND tỉnh tiến hành trong 3 ngày, trong khoảng thời gian từ 3 đến 10-7-2013.

Để chuẩn bị tốt nội dung, chương trình kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị làm tốt các nhiệm vụ sau: Dự thảo báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 6 gửi về Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất ngày 7-6-2013 để đại biểu HĐND tỉnh có tư liệu báo cáo tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết HĐND trình tại kỳ họp thứ 6 cần chuẩn bị đầy đủ, đúng quy trình, chậm nhất ngày 7-6-2013 gửi về Thường trực HĐND tỉnh để các Ban của HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra. Dự kiến từ ngày 12-6-2013 đến ngày 17-6-2013, các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với UBND, Uỷ ban MTTQ các huyện, Thường trực HĐND, Uỷ ban MTTQ Thành phố Nam Định tổ chức tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử. Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến của các tổ đại biểu và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6 gửi về Thường trực HĐND tỉnh, chậm nhất ngày 22-6-2013.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhất trí với dự kiến nội dung, chương trình của kỳ họp và nhấn mạnh: Đây là kỳ họp HĐND thường kỳ nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, thảo luận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 của tỉnh, tuy nhiên kỳ họp này có điểm mới là Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu, do vậy đề nghị Thường trực HĐND tỉnh cần chuẩn bị kỹ kế hoạch, nội dung và hình thức tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bảo đảm dân chủ, đúng yêu cầu đề ra nhưng phải thực chất, tránh hình thức. Ngoài ra, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh cần bổ sung nội dung HĐND tỉnh thông qua “Đề án cải tiến, đổi mới hoạt động của HĐND các cấp” vào chương trình của kỳ họp lần này. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị và các ngành có liên quan cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ và bảo đảm cho kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh thành công./.

Quốc TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com