Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát chuyên đề “Việc triển khai, thực hiện pháp luật về viên chức” tại Sở Y tế

07:05, 10/05/2013

Chiều 8-5-2013, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề “Việc triển khai, thực hiện pháp luật về viên chức” tại Sở Y tế. Đoàn công tác do đồng chí Bùi Xuân Đức, Uỷ viên Ban TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn và các thành viên trong Ban Pháp chế của HĐND tỉnh.

Tại buổi giám sát, đoàn đã nghe lãnh đạo Sở Y tế báo cáo việc triển khai, thực hiện pháp luật về viên chức của ngành và những ý kiến đề xuất, kiến nghị với HĐND tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 33 của UBND tỉnh về việc triển khai và tổ chức thực hiện Luật Viên chức, Sở Y tế đã tổ chức tập huấn Luật Viên chức và các hướng dẫn thi hành luật cho 130 người là thủ trưởng và trưởng phòng tổ chức - hành chính các đơn vị trong ngành, tổ chức triển khai tới toàn bộ cán bộ, viên chức các đơn vị. Hiện nay, tổng số cán bộ, viên chức của Sở Y tế có 4.422 người, trong đó có 2.882 nữ. Trình độ đại học 927 người, sau đại học 377 người, cao đẳng 245 người, trung cấp 2.475 người… Sở Y tế đã thực hiện đúng quy định phân cấp của tỉnh về quản lý viên chức. Về công tác tổ chức tuyển dụng, bố trí, sắp xếp theo vị trí việc làm và định mức biên chế, điều động, bổ nhiệm, trong hai năm 2011-2012 sở đã tuyển 95 bác sỹ, 9 dược sỹ và 176 chỉ tiêu ở các ngạch trong ngành. Việc điều động, bổ nhiệm viên chức theo phân cấp hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định được sở thực hiện nghiêm túc theo quy định của Nhà nước. Năm 2012, Sở Y tế đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý cho 50 cán bộ quản lý và quy hoạch làm quản lý tại các đơn vị; đào tạo bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp, chuyên môn cho 691 người.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Viên chức ngành còn gặp một số khó khăn, bất cập do luật đã có hiệu lực thi hành nhưng các bộ, ngành Trung ương chậm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện. Mặt khác, đến nay, Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan vẫn chưa ban hành quy định hệ thống danh mục, tiêu chuẩn, mã số chức danh nghề nghiệp… vì vậy khó triển khai xây dựng kế hoạch biên chế, bố trí sử dụng nhân lực cho phù hợp. Sở Y tế đề nghị các bộ, ngành Trung ương ban hành kịp thời các quy định, hướng dẫn thực hiện Luật Viên chức cụ thể theo quy định của luật và nghị định của Chính phủ. Đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức tập huấn, hướng dẫn cụ thể việc xây dựng, xác định vị trí việc làm trong các cơ sở sự nghiệp công lập. Đề nghị Sở Nội vụ có văn bản hướng dẫn việc cử viên chức đi học theo quy định của Luật Viên chức và của Bộ GD và ĐT. Ngoài ra, đề nghị Sở Nội vụ có văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chế độ, đặc biệt về khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn hiện chưa là viên chức.

Đoàn công tác và lãnh đạo Sở Y tế đã trao đổi, làm rõ một số nội dung trong việc triển khai, thực hiện pháp luật về viên chức, những giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức…

Đoàn công tác giám sát đã ghi nhận các ý kiến đề xuất, kiến nghị của Sở Y tế để tổng hợp báo cáo với HĐND, UBND tỉnh xem xét, nghiên cứu giải quyết, góp phần hoàn chỉnh các chính sách pháp luật về viên chức cũng như triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức./.

Nghĩa ChâuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com