Kiểm điểm tiến độ GPMB dự án tuyến đường bộ mới Mỹ Lộc - Phủ Lý đoạn qua xã Mỹ Thuận

07:05, 10/05/2013

Ngày 9-5-2013, UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm tiến độ GPMB dự án tuyến đường bộ mới Mỹ Lộc - Phủ Lý, đoạn qua xã Mỹ Thuận (Mỹ Lộc). Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các ngành: Thanh tra tỉnh, Xây dựng, GTVT, TN và MT, Tài chính, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Mỹ Lộc, xã Mỹ Thuận.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 55/TB/UBND ngày 11-4-2013 về GPMB dự án tuyến đường bộ mới Mỹ Lộc - Phủ Lý đoạn qua xã Mỹ Thuận, UBND huyện Mỹ Lộc đã phối hợp với các sở: Xây dựng, TN và MT, Tài chính rà soát phương án GPMB, hoàn chỉnh phương án bồi thường hỗ trợ điều chỉnh, bổ sung đảm bảo đúng chế độ chính sách, công bằng. Theo đó có 31 hộ phải điều chỉnh (cả tăng và giảm) phương án đền bù, hỗ trợ vật kiến trúc, bổ sung chế độ chính sách. UBND huyện đã hoàn thành việc thiết kế, lập dự toán kinh phí xây dựng nhà tạm phục vụ công tác cưỡng chế và hoàn thành việc tập hợp hồ sơ, lập danh mục hồ sơ GPMB, xây dựng các văn bản cưỡng chế thu hồi đất gồm: Quyết định, kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo cưỡng chế… Có 35 hộ thuộc khu tái định cư xã Mỹ Thuận chưa được cấp nước sạch (dự án được thực hiện từ nguồn vốn vay WB) do chưa đóng góp vốn đối ứng nên chưa được đấu nối. Xã Mỹ Thuận đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo nhà đầu tư sửa đường bê tông ra nghĩa trang bị ảnh hưởng trong quá trình thi công theo cam kết của nhà đầu tư.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số điểm: Yêu cầu UBND huyện khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường hỗ trợ sau rà soát, giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thẩm định và phải hoàn thành vào ngày 13-5-2013; trong các ngày từ 14 đến 16-5-2013, UBND huyện, xã Mỹ Thuận tổ chức gặp các hộ dân chưa đồng ý phương án bồi thường hỗ trợ; từ ngày 17-5-2013 bắt đầu công khai phương án bồi thường hỗ trợ GPMB sau rà soát và tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân, tiếp thu ý kiến của nhân dân về phương án bồi thường hỗ trợ trước khi công bố quyết định cưỡng chế; ngày 20-5-2013 công bố quyết định cưỡng chế đối với các hộ cố tình chây ỳ và triển khai xây dựng nhà tạm phục vụ công tác GPMB. Nhà tạm phải hoàn thành trong thời gian từ ngày 5 đến 10-6-2013, từ ngày 5-6-2013 bắt đầu thực hiện quyết định cưỡng chế di dời. Yêu cầu chủ đầu tư là Cty CP TASCO tập trung các thiết bị, máy móc phục vụ công tác GPMB; khẩn trương hoàn thành việc sửa đường bê tông ra nghĩa trang xã Mỹ Thuận trước khi thực hiện quyết định cưỡng chế; đối với 35 hộ thuộc khu tái định cư xã Mỹ Thuận chưa được cấp nước sạch do chưa nộp kinh phí đối ứng yêu cầu chủ đầu tư nộp toàn bộ kinh phí để khẩn trương cấp nước sạch cho dân./.

Thành TrungBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com