Quy chế mới về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

08:05, 08/05/2013

 

Ngày 4-5, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Quyết định gồm ba chương, 10 điều, quy định rõ về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cơ quan hành chính nhà nước) theo các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành; người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo đó, người phát ngôn cũng như người được ủy quyền phát ngôn phải là cán bộ, công chức thuộc biên chế chính thức và đang công tác tại cơ quan hành chính nhà nước; có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và thái độ trung thực, khách quan. Người phát ngôn và người được ủy quyền phát ngôn còn phải am hiểu sâu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, lĩnh vực quản lý của cơ quan hành chính nhà nước mà mình đang công tác; có hiểu biết nhất định về lĩnh vực báo chí, nắm vững các quy định pháp luật về báo chí...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí theo định kỳ một tháng một lần về hoạt động, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức họp báo và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của cơ quan, lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình.

Quy chế này cũng quy định rõ về người phát ngôn và người được ủy quyền phát ngôn phải có trách nhiệm phát ngôn, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường; quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; quyền và trách nhiệm của người phát ngôn và người được ủy quyền phát ngôn; trách nhiệm của cơ quan báo chí và nhà báo.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2013 và thay thế Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28-5-2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí./.

Theo TTXVNBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com