Tăng cường tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng

20:20, 25/05/2023

Ngày 25-5, UBND tỉnh đã có Công văn số 474/UBND-VP5 gửi các sở, ban, ngành trong tỉnh; các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; UBND các huyện, thành phố Nam Định về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa nắng nóng và năm 2023.

Theo đó UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh, thường xuyên cập nhật kịp thời tình hình cung cấp điện của ngành điện, thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp và người dân, qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và chấp hành thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện.

Các cơ quan, công sở tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt về tiết kiệm điện tại đơn vị và tại nơi cư trú.

Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố Nam Định chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Công ty Điện lực Nam Định đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7-5-20220 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và của UBND tỉnh.

Công ty Điện lực Nam Định triển khai thực hiện Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 23-3-2023 về phê duyệt danh sách cấp điện theo thứ tự ưu tiên khi xảy ra thiếu điện năm 2023; Văn bản số 296/UBND-VP5 ngày 7-4-2023 về phương án vận hành lưới điện trên địa bàn tỉnh năm 2023 của UBND tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố Nam Định và các cơ quan truyền thông tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra khách hàng trong việc tiết kiệm điện; tổ chức, nâng cao chất lượng tuyên truyền về tiết kiệm điện thông qua các hình thức: khẩu hiệu, pa-nô, áp phích, tờ rơi… Tổ chức các hoạt động hưởng ứng về tiết kiệm điện./.

PVBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com