Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách trong tháng 1 ước tăng 3,2%

18:50, 30/01/2023

Tổng cục Thống kê vừa cho biết, hoạt động đầu tư trong tháng 1-2023 tập trung chủ yếu vào việc phân khai kế hoạch vốn năm 2023, các công trình mới được bố trí vốn đang trong thời gian chuẩn bị hoàn tất các thủ tục, hồ sơ chuẩn bị đầu tư nên khối lượng thực hiện chủ yếu tại các công trình chuyển tiếp.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trong tháng 1 ước đạt 27 nghìn tỷ đồng, bằng 4% kế hoạch năm và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 4,4% và tăng 12,4%).

Cụ thể là: Vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý đạt 4,2 nghìn tỷ đồng, bằng 3,1% kế hoạch năm và tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước; vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý đạt 22,8 nghìn tỷ đồng, bằng 4,2% kế hoạch năm và tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 15,7 nghìn tỷ đồng, bằng 3,9% kế hoạch năm và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 6,3 nghìn tỷ đồng, bằng 4,8% và giảm 6,5%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 875,8 tỷ đồng, bằng 4,9% và giảm 17,1% so với cùng kỳ năm trước./.

PV

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com