Tập trung thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

16:52, 27/01/2023

Ngày 27 tháng 01 năm 2023, đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành công văn gửi: Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định về việc tập trung thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Nội dung như sau: 

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Chỉ thị số 22/CT- TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 08/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết Quý Mão 2023; Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm;...Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm một số nội dung ngay sau kỳ nghỉ Tết:

1. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh về Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 và Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Khẩn trương tập trung ngay vào công việc không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao và hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

2. Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác, chủ động triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch. Tiếp tục tuyên truyền và đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho nhân dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, của tỉnh và các quy định liên quan.

3. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chị thị số 11/CT-UBND, ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tăng cường quán triệt, chỉ đạo, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Tuyệt đối không đi lễ hội, các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trong giờ hành chính trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan. Không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, ý nghĩa tốt đẹp của các lễ hội, việc chấp hành và thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội.

Phối hợp, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở lưu trú, khu du lịch, điểm du lịch đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, bệnh, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm,... theo quy định. Thực hiện tốt việc thu gom và xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường trong mùa lễ hội.

5. Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; có phương án phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhất là tại các lễ hội chợ Viềng, Lễ hội Khai ấn Đền Trần,...

6. Phát động phong trào thi đua trong lao động, sản xuất và triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm; quyết tâm, đồng lòng phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất ngay từ những ngày đầu Xuân.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Huyện ủy, Thành ủy và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tuyên truyền thực hiện các nội dung trên.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com