Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo công tác thu hồi đất thực hiện các dự án tại khu vực Cồn Xanh

18:45, 11/04/2024

Chiều 11-4, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị nghe báo cáo tình hình công tác thu hồi đất để thực hiện các dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh (Nghĩa Hưng).

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan và đồng chí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Thiện Nam Định.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại cuộc họp, đại diện Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã báo cáo phương hướng, nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ công tác thu hồi đất thực hiện các dự án tại khu vực Cồn Xanh trên tinh thần căn cứ vào ý kiến của đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương tại Hội nghị Ban TVTU ngày 26-3-2024. Đại diện Thường trực Huyện ủy Nghĩa Hưng báo cáo công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), thu hồi đất và phương án bảo vệ thi công các dự án tại khu vực Cồn Xanh. Đại diện Công an tỉnh báo cáo tình hình bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực Cồn Xanh. Đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Nam Định và Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nghĩa Hưng báo cáo căn cứ pháp lý, thời điểm ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước tại khu vực Cồn Xanh. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Thiện Nam Định báo cáo phương án hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng trong công tác thu hồi đất triển khai các dự án tại khu vực Cồn Xanh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương liên quan, các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực Tỉnh ủy đã thảo luận, thống nhất các phần việc trọng tâm, cần lưu ý để tiếp tục bảo đảm thực hiện công tác GPMB tại khu vực Cồn Xanh một cách bài bản, thận trọng, theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó đã quan tâm thảo luận về thời gian, phương án ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước tại khu vực 3 dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện đầu tư và việc xây dựng phương án bảo vệ thi công, tổ chức thi công xây dựng Nhà máy cấu kiện bê tông đúc sẵn. Các ý kiến thảo luận một lần nữa khẳng định: Nhóm dự án Tập đoàn Xuân Thiện đầu tư tại khu vực Cồn Xanh có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện Nghĩa Hưng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, tăng thu ngân sách và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai đầu tư các dự án là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế hiện nay, phù hợp với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1729/QĐ-TTg, ngày 29-12-2023, cũng như định hướng, chủ trương phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng và quốc gia của Chính phủ. Quỹ đất đầu tư nhóm dự án này là đất thuộc quyền quản lý của Nhà nước. Vì vậy căn cứ theo quy định pháp luật, tỉnh không thực hiện đền bù, chỉ áp dụng phương án hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong công tác thu hồi đất, GPMB triển khai các dự án. Trong khi đó, dù đã đồng thuận về chủ trương triển khai các dự án nhưng các hộ dân đang đề xuất mức kinh phí hỗ trợ quá cao, bất hợp lý. Đồng thời, các ý kiến tại hội nghị cũng khẳng định tỉnh tiếp tục thống nhất quán triệt chủ trương về triển khai nhóm dự án của Tập đoàn Xuân Thiện theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Việc thực hiện nhóm dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh phải được thực hiện trên nguyên tắc chú trọng bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự và quan tâm hướng đến các yếu tố nhân văn, vì quyền lợi người dân. Thời gian qua tỉnh rất cầu thị, kiên trì vận động người dân đồng thuận với chủ trương của tỉnh, chấp hành pháp luật của Nhà nước trong công tác thu hồi đất, GPMB. Đồng thời, tỉnh đã bám sát, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật trong quá trình triển khai các phần việc liên quan để thực hiện các dự án.

Để tiếp tục triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy hoạch đã được phê duyệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo thời gian tới: Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh cần quyết liệt hơn nữa và phải cùng nhau chung sức, đồng lòng tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác thu hồi đất thực hiện các dự án tại khu vực Cồn Xanh do Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã xác định. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ dân đang nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cồn Xanh, nhất là cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện và vận động người thân trong gia đình, người quen chấp hành, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của tỉnh trong công tác thu hồi đất, GPMB. Tập trung làm tốt công tác giải quyết, trả lời các nội dung kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo của các hộ dân, nhất là các nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hộ dân khi thực hiện thủ tục thu hồi đất để thực hiện các dự án. Sẵn sàng tổ chức tiếp, đối thoại với các hộ dân khu vực Cồn Xanh nếu nhận được đề nghị và có những nội dung đề nghị đối thoại mới để chính quyền và người dân hiểu nhau hơn, hiểu rõ về quy định của pháp luật và chế độ, chính sách. Tập trung nghiên cứu các cơ chế, chính sách hỗ trợ, phương án đảm bảo an sinh xã hội, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong công tác thu hồi đất, GPMB triển khai các dự án. Riêng huyện Nghĩa Hưng cần quyết liệt hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác thu hồi đất, GPMB; đặc biệt phải nắm bắt rõ nhu cầu, đề xuất hỗ trợ cụ thể của người dân về chuyển đổi nghề nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội cho những người quá độ tuổi lao động.

Tất cả các ngành chức năng phải tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình bảo đảm nắm bắt sâu tình hình để có phương pháp thích hợp, phương án xử lý tình huống riêng của ngành theo hướng sát với diễn biến thực tế, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng từ năm 2011 đến nay. Chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, có biện pháp đấu tranh, phân hóa đối tượng cầm đầu, xúi giục, lôi kéo người dân tham gia khiếu kiện đông người./.

Tin: Thanh Thúy
Ảnh: Viết DưBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com