Đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch

12:44, 26/01/2024

Sáng 26-1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 trên địa bàn tỉnh” đối với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL). Các đồng chí: Nguyễn Hải Dũng, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chủ trì buổi giám sát. Cùng tham gia đoàn giám sát còn có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Hải Dũng phát biểu tại buổi giám sát.
Đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Hải Dũng phát biểu tại buổi giám sát.

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập", Sở VH, TT và DL đã xây dựng các đề án sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước cho các hoạt động chuyên môn của ngành theo quy định trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Về tinh giản biên chế, năm 2018, Sở có 11 đơn vị sự nghiệp trực thuộc và được UBND tỉnh giao 303 biên chế; đến năm 2023 còn 6 đơn vị sự nghiệp trực thuộc và được UBND tỉnh giao 263 biên chế, đã giảm 7 đơn vị sự nghiệp và 40 biên chế. Việc quản lý, sử dụng biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở đảm bảo quy định và phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức theo vị trí việc làm, cơ cấu ngạch viên chức và khung năng lực của vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt; xây dựng vị trí làm việc khoa học, phù hợp với thực tế; rà soát, điều chỉnh biên chế giữa các phòng, tổ, đội thuộc đơn vị đảm bảo cân đối, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đơn vị, khắc phục tình trạng chỗ thừa, chỗ thiếu. Hàng năm thực hiện rà soát, đánh giá trình độ đào tạo, năng lực của đội ngũ viên chức; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo và sắp xếp, bố trí, sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Giám đốc Sở VH, TT và DL Nguyễn Tiến Dũng phát biểu trả lời đoàn giám sát.
Đồng chí Giám đốc Sở VH, TT và DL Nguyễn Tiến Dũng phát biểu trả lời đoàn giám sát.

Phát biểu tại buổi giám sát, các đồng chí chủ trì đánh giá cao kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở VH, TT và DL; những đóng góp của ngành VH, TT và DL trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các sự kiện văn hoá, thể thao quy mô quốc gia, quốc tế. Đồng thời đề nghị Sở VH, TT và DL tiếp tục thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó chú trọng đến việc quản lý cơ sở vật chất, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của bộ máy lãnh đạo, phát huy nguồn nhân lực trong các hoạt động chuyên môn. Đề xuất, kiến nghị với các cấp, các ngành về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế, huy động kinh phí, liên doanh, liên kết trong hoạt động của các thiết chế văn hóa - thể thao tỉnh./.

Tin, ảnh: Khánh DũngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com