Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Kết quả từ sự chỉ đạo quyết liệt

19:19, 27/03/2024

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh hoạt động hiệu quả, nền nếp, đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo được niềm tin, sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Quang cảnh phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
Bài và ảnh: Văn Trọng
Phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. 

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC trong công tác PCTNTC, ngay sau khi thành lập (tháng 6-2022), Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc theo Quy định số 67-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy chế làm việc số 01-QC/BCĐ của Ban Chỉ đạo. Trên cơ sở đó, ngày 23-9-2022, Ban Chỉ đạo ban hành Quy định số 01-QĐ/BCĐ về công tác kiểm tra, giám sát nhằm quy định cụ thể đối tượng; nâng cao hiệu quả kiểm tra giám sát và kịp thời ngăn chặn dấu hiệu manh nha tham nhũng, tiêu cực cũng như xử lý nghiêm túc đúng người, đúng việc tạo sự tôn nghiêm của pháp luật và kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Đây là cơ sở để các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, thanh tra trong lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Trong đó tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chấp hành quy định về trách nhiệm nêu gương; quy định về những điều đảng viên không được làm; tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; những nơi có nhiều vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, nhất là kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ban Chỉ đạo Trung ương... Năm 2023, Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh thành lập Đoàn, tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” đối với Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện Mỹ Lộc, Nam Trực và việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố về tham nhũng, tiêu cực đối với Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện Hải Hậu, Ý Yên. Qua kiểm tra, làm việc tại các địa phương, đoàn công tác đã chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại và gợi ý các giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc thù từng địa phương để khắc phục. Đồng thời yêu cầu, các địa phương cần quán triệt sâu sắc trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ PCTNTC để tập trung triển khai quyết liệt, thường xuyên, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch về công tác PCTNTC đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khi phát hiện cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm các quy định liên quan đến tham nhũng, tiêu cực phải kiên quyết xử lý nghiêm; trường hợp nếu có dấu hiệu hình sự, phải khởi tố điều tra theo quy định...

Cùng với công tác kiểm tra, giám sát, Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng với nguyên tắc: Tích cực, khẩn trương; làm rõ đến đâu xử lý đến đó, sau đó điều tra xử lý tiếp; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai, nhằm tạo sự lan tỏa và chuyển biến tích cực trong phát hiện, xử lý tham nhũng. Hàng tháng, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tiến hành họp để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác PCTNTC; triển khai nhiệm vụ trọng tâm; đánh giá tình hình, kết quả, chỉ đạo xử lý đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo. Sau các phiên họp, cuộc họp đều ban hành thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và các đồng chí thành viên triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh đã bám sát nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trong đó có nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp tham mưu, đề xuất đưa các vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo; theo dõi, nắm tình hình, tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh tăng cường phối hợp chặt chẽ tổ chức họp liên ngành để thống nhất, đánh giá tài liệu chứng cứ và đưa ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Thường xuyên báo cáo tiến độ và kịp thời tiếp thu ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh tại các cuộc họp, phiên họp. Do đó, tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh theo dõi, chỉ đạo đã được đẩy nhanh hơn; một số vụ án được mở rộng điều tra cả về tội danh và số lượng bị can. Đơn cử như 2 vụ án xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) và vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long - giai đoạn 1 đã được truy tố, đưa ra xét xử đảm bảo nghiêm minh, đúng người, đúng tội; có sức răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung, song cũng thể hiện được sự nhân văn, khoan hồng của pháp luật, nhận được sự đồng thuận cao của xã hội và nhân dân. Bên cạnh việc tập trung, đấu tranh làm rõ hành vi và tội phạm, các cơ quan tiến hành tố tụng luôn phối hợp chặt chẽ trong từng giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án để truy tìm, xác minh tài sản của đối tượng phạm tội từ đó có biện pháp yêu cầu xác minh, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của các bị can, bị cáo thu hồi triệt để, hạn chế thấp nhất việc tẩu tán tài sản. Do làm tốt công tác trên nên một số vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh theo dõi, chỉ đạo đã thu hồi được số lượng lớn tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt như vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long thu hồi được tổng số tài sản trị giá hơn 21 tỷ đồng và đã phong tỏa, kê biên 18 thửa đất; vụ án xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thu hồi được số tài sản hơn 3 tỷ đồng. 

Với việc thực hiện những giải pháp quyết liệt của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh đã góp phần rất lớn trong công tác đấu tranh PCTNTC trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm 2024 đến nay, trong tổng số 16 vụ án, vụ việc tham nhũng đã và đang được các cơ quan bảo vệ pháp luật đã tập trung điều tra xử lý thì có tới 8 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh theo dõi, chỉ đạo; đến nay đã xét xử 4 vụ án gồm: vụ “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai” xảy ra tại Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long; vụ “Trốn thuế”, “Tham ô tài sản”, “Chiếm đoạt tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long; vụ “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; vụ “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Yên Phúc, huyện Ý Yên, tạo được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn. Nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các thông báo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC; các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh. Tiếp tục đưa một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Bài và ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com