Những tấm gương bình dị mà cao quý năm 2024: Lan tỏa tinh thần học và làm theo Bác ở Đảng bộ xã Giao Phong

08:09, 22/03/2024

BNĐ: Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai các nhiệm vụ khen thưởng, tuyên truyền về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024; nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng, toàn xã hội, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin, uốn nắn những nhận thức, quan điểm lệch lạc về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo chuyển biến sâu sắc trong quá trình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong thời gian tới, Báo Nam Định mở chuyên mục để giới thiệu về 12 gương tập thể, cá nhân tiêu biểu của tỉnh được lựa chọn tham gia Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý năm 2024”.

Diện mạo nông thôn mới kiểu mẫu xã Giao Phong.
Diện mạo nông thôn mới kiểu mẫu xã Giao Phong.

Sau gần 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận 01), Đảng bộ xã Giao Phong (Giao Thủy) đã đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, thói quen, ý thức tự giác của từng cán bộ, đảng viên, lan tỏa trong cả cộng đồng. Từ đó góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân. Nhiều mô hình học tập hiệu quả được lan tỏa, tạo thành phong trào rộng khắp trong nhân dân.

Đảng bộ xã Giao Phong hiện có trên 380 đảng viên sinh hoạt ở 16 chi bộ. Đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư Đảng ủy xã Giao Phong cho biết: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận 01 và các chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy tổ chức thường xuyên, nghiêm túc, hình thức đa dạng, phù hợp với cán bộ, đảng viên; gắn công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 01 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tại các hội nghị quán triệt Nghị quyết luôn có gần 90% cán bộ, đảng viên, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể của xã Giao Phong tham gia học tập nghiêm túc, tự giác. Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm lãnh đạo của người đứng đầu cấp ủy, tạo sự thống nhất nhận thức tư tưởng trong cán bộ, đảng viên về tình hình trong Đảng, chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, thấy rõ tính cấp bách, sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu hiện nay. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, sinh động trên nhiều kênh như: trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử của địa phương; trong các hội nghị sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ, các đoàn thể, nhà trường, hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phương; tuyên truyền tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác; các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo… nhằm lan tỏa những tấm gương đời thường, những việc làm ý nghĩa.

Đến nay, việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành “kim chỉ nam” trong hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân xã Giao Phong, qua đó đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trên địa bàn xã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác ở tất cả các lĩnh vực của đời sống. Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua được phát động và tổ chức tốt như: phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025”; phong trào xây dựng “Quỹ tình nghĩa”, “Vòng tay đồng đội” của Hội Cựu chiến binh; phong trào “5 không, 3 sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; phong trào “Giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu chính đáng” của Hội Nông dân; phong trào “Thi đua học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, “Xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của Đoàn Thanh niên… Cùng với xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, Đảng ủy, UBND xã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đề cao tinh thần tiên phong, trách nhiệm nêu gương bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”… Ngày càng có thêm nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực, như: Chi bộ và nhân dân các xóm Lâm Hoan, Lâm Quan; gia đình đảng viên Nguyễn Hồng Giang, Chi bộ xóm Lâm Trụ; Ni trưởng Thích Đàm Hiếu, trụ trì chùa Bảo Hoa; gia đình giáo dân Mai Văn Kiên, xóm Lâm Trụ… Đó là những đơn vị, cá nhân đã tích cực hưởng ứng, đi đầu trong phong trào hiến đất để mở rộng, xây dựng đường giao thông, tạo đòn bẩy thúc đẩy phong trào hiến đất làm đường, xây dựng kiến thiết cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng khang trang, hiện đại. Từ các tấm gương trên, nhân dân trong xã đã đồng lòng, tự nguyện hiến trên 12 nghìn m2 đất mở rộng các tuyến đường liên thôn, xóm, rút ngắn khoảng cách, thuận tiện giao thương giữa các vùng, miền; huy động nguồn lực đầu tư xây dựng NTM đạt gần 250 tỷ đồng...

Trong phát triển kinh tế, anh Trần Văn Thủy, đoàn viên thanh niên Chi đoàn xóm Lâm Trụ thấm nhuần lời dạy của Bác với thanh niên “Hăng hái, kiên quyết, không sợ khó, không sợ khổ”, mạnh dạn đầu tư trang trại nuôi tôm công nghệ cao trong nhà kính, doanh thu năm 2023 đạt trên 6 tỷ đồng; cựu chiến binh Cao Văn Ba ở xóm Lâm Hồ là tấm gương phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” phát triển mô hình nuôi tôm công nghệ cao trong nhà màng, doanh thu mỗi năm đạt hàng tỷ đồng… Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 90 triệu đồng/năm.

Việc học tập và làm theo Bác sâu rộng ở xã Giao Phong đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Đặc biệt, sự chung sức đồng lòng của cán bộ và nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết của cả hệ thống chính trị, xã Giao Phong liên tiếp gặt hái được nhiều thành tích rất đáng tự hào, trở thành điểm sáng của huyện Giao Thủy và tỉnh Nam Định trong xây dựng NTM. Liên tục các năm từ 2016 đến nay xã Giao Phong đã được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen của tỉnh, huyện trao tặng vì những thành tích trong xây dựng NTM. Đặc biệt tháng 9-2022, xã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; được UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Cá nhân đồng chí Phạm Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước; đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư Đảng ủy xã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023… Với những kết quả đã đạt được, Giao Phong đã tạo niềm tin với huyện và tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Mới đây, tỉnh đã có quyết định dành 11 tỷ đồng cho xã để xây dựng xã NTM thông minh đầu tiên của tỉnh để hoàn thành nhiệm vụ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn làm mô hình NTM thông  minh tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2023-2025.

Thời gian tới, Đảng bộ xã Giao Phong tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Quan tâm phát hiện, động viên và chỉ đạo nhân rộng điển hình tiêu biểu tạo sức lan tỏa rộng rãi, gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị. Đồng thời nhất quán phương châm “Mỗi cán bộ, đảng viên, người dân phải là những công dân tiêu biểu, tự học và làm theo Bác”, “Mỗi phong trào là những điểm sáng” để khơi dậy tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị, phấn đấu xây dựng Giao Phong trở thành miền quê văn minh, đáng sống./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com