Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh

08:18, 22/03/2024

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, hoạt động phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh luôn đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, toàn diện, thực hiện đúng quy định pháp luật và quy chế phối hợp đã ký kết. Qua đó đã nâng cao chất lượng hoạt động của từng cơ quan; thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng niềm mong đợi của cử tri.

Quang cảnh hội nghị đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Nam Tiến (Nam Trực). 
Ảnh: Văn Huỳnh

Quang cảnh hội nghị đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Nam Tiến (Nam Trực).

Ảnh: Văn Huỳnh

Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh đã giải quyết tốt các vấn đề xây dựng, triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và thực hiện các kết luận sau giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; tiếp xúc cử tri và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của đại biểu HĐND; tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; phối hợp, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh và đặc biệt là việc tháo gỡ khó khăn, nút thắt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cơ quan đã phối hợp tổ chức thành công 16 kỳ họp HĐND tỉnh. Tại các kỳ họp, HĐND tỉnh đã quyết định tổ chức bộ máy, nhân sự thuộc thẩm quyền và thông qua 409 nghị quyết trên các lĩnh vực. Các nghị quyết phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh. Trước mỗi kỳ họp, UBND tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ, chất lượng các nội dung, chương trình tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh, xử lý kịp thời công việc đột xuất đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát sinh và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo đề nghị của UBND tỉnh. Các nội dung, nhiệm vụ được phân công trong chương trình kỳ họp, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các Ban của HĐND tỉnh trong quá trình thực hiện, đặc biệt là việc chuẩn bị các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được thực hiện nghiêm túc; Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã thống nhất lựa chọn nhiều vấn đề nổi cộm được cử tri và xã hội quan tâm để thực hiện chất vấn. Câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND, cũng như trả lời của cơ quan chuyên môn ngày càng chất lượng, thuyết phục đi vào trọng tâm, trọng điểm, qua đó nhiều nội dung cử tri quan tâm đã được giải đáp, giải quyết, tạo niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với các hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh.

Cũng từ những kỳ họp này, nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc của tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ để cùng giải quyết. Trong đó nhiều nội dung về chủ trương đầu tư dự án, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, quy hoạch,… đã được thông qua, góp phần rất quan trọng trong việc giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, cải thiện môi trường đầu tư và các nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong 3 năm qua, các chỉ tiêu phát triển kinh tế của tỉnh đều đạt mức tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, trong đó: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân ước đạt 8,8%/năm. Quy mô nền kinh tế được mở rộng; tổng thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn gấp 1,6 lần,... Đến nay, toàn tỉnh có 197/204 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 32/188 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, đặc biệt là hệ thống đường giao thông. Đến nay cơ bản hình thành các dự án có tính chiến lược, lâu dài, là động lực cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Các khu, cụm công nghiệp tiếp tục được quan tâm đầu tư; công tác xúc tiến, thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, nhiều nhà đầu tư lớn đã đến nghiên cứu và đầu tư tại tỉnh… Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp được nâng lên; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đạt được nhiều kết quả tích cực. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, đạt được nhiều kết quả, an sinh xã hội được đảm bảo, dịch bệnh được kiểm soát; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện rõ rệt; quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phối hợp, thời gian tới Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh công tác trao đổi, chia sẻ thông tin; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động phối hợp, nhất là các công việc chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND, thẩm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri. Tăng cường phối hợp chặt chẽ trong xử lý, giải quyết công việc giữa Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh; đặc biệt trong xử lý, giải quyết các trường hợp phát sinh, đột xuất. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị qua mỗi kỳ họp, để khắc phục các vướng mắc, hạn chế; đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện để đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn của nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp./.

Văn Trọng
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com