Tập trung xây dựng huyện Giao Thuỷ ngày càng giàu đẹp, văn minh

07:43, 14/02/2024

Doãn Quang Hùng
Chủ tịch UBND huyện Giao Thuỷ

Đón Xuân Giáp Thìn 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Giao Thuỷ tự hào vì kinh tế - xã hội năm 2023 của huyện vẫn duy trì ổn định và có bước phát triển, tạo nền tảng quan trọng để trong năm 2024 và các năm tiếp theo có bước đột phá về phát triển kinh tế, hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập huyện Giao Thuỷ (1934-2024).

Thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy) hôm nay.
Ảnh: Lại Đăng Khoa

Thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy) hôm nay.

Ảnh: Lại Đăng Khoa

Năm 2023, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức. Song, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện vẫn đạt những kết quả nổi bật. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá; trong tổng số 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, môi trường, có 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Thu nhập thực tế bình quân đầu người ước đạt 90 triệu đồng; giá trị hàng xuất khẩu đạt 150 triệu USD; Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 560 tỷ đồng, bằng 107% dự toán (trong đó, nếu trừ thu tiền sử dụng đất ước đạt 126 tỷ đồng, bằng 136% dự toán). Sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, huyện tiếp tục là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về năng suất lúa. Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có 18/22 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, bằng 81,8%; có 8/20 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đứng đầu toàn tỉnh. Toàn huyện đã có 117/195 xóm, tổ dân phố đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022. Trong năm 2023, huyện đã đánh giá, phân hạng cho 26 sản phẩm OCOP, đạt 3 sao cấp huyện. Nâng tổng số sản phẩm OCOP toàn huyện lên 108 sản phẩm, đứng đầu toàn tỉnh. 100% số xã, thị trấn trong toàn huyện đã có hệ thống nước sạch từ nhà máy nước tập trung.

Để tạo nền tảng, cơ hội phát triển dài lâu cho địa phương, huyện đã chú trọng chỉ đạo công tác quy hoạch, thể chế hóa các định hướng chiến lược, quan điểm phát triển của tỉnh và của huyện. Trong năm 2023, huyện đã triển khai lập quy hoạch 6 khu công nghiệp với tổng diện tích 2.410ha; 13 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 800ha được tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh thời kỳ 2021-2030. Quy hoạch chung đô thị mới Đại Đồng đã hoàn thành bước lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát và lập đồ án; Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị thị trấn Quất Lâm đã cơ bản hoàn thiện các nội dung trình Sở Xây dựng, các sở, ban, ngành xem xét thẩm định. Đồ án Quy hoạch đô thị Giao Thuỷ trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị thị trấn Ngô Đồng, xã Hoành Sơn và xã Giao Tiến đang được triển khai tích cực. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hệ thống giao thông, được tập trung đầu tư, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều công trình, dự án quan trọng đã hoàn thành và đang được tích cực triển khai xây dựng với tổng kinh phí trên 1.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ tạo diện mạo mới, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, như dự án cải tạo cầu Diêm, cầu Giao Hà, xây mới cầu vòm Giao Nhân; chỉnh trang, cải tạo vỉa hè thị trấn Ngô Đồng; xây dựng hệ thống kè sông các xã: Bạch Long, Giao Tiến, Hoành Sơn, Giao Lạc...; triển khai xây dựng tuyến đường Lạc Lâm (đoạn Cồn Nhất - Chợ Vọng), tuyến đường Thiện Lâm (đoạn Giao Hải - thị trấn Quất Lâm), kè Giao Sơn, khu vực bãi tắm Quất Lâm, các khu dân cư tập trung và các dự án đầu tư xây dựng quan trọng khác trên địa bàn. Cùng với đó, tuyến đường trọng điểm quốc gia, của tỉnh như tuyến đường bộ ven biển, tỉnh lộ 484 đang được tích cực triển khai xây dựng, khi hoàn thành sẽ tạo những lợi thế đột phá trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Công tác giải phóng mặt bằng được các cấp, các ngành tập trung thực hiện với khối lượng rất lớn để phục vụ thi công các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng đối với sự phát triển của huyện và của tỉnh. Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư được tập trung thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và đã từng bước đạt hiệu quả tích cực: Cụm công nghiệp Giao Thiện đang hoàn thiện các bước cuối để triển khai xây dựng hạ tầng, các doanh nghiệp: Công ty May Thiên Sơn, Công ty Sản xuất thiết bị điện Sotek, Công ty Sản xuất Da giày Tuấn Việt… đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai đầu tư xây dựng. Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đang đẩy mạnh nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn huyện. Tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) đầu tư tại Khu công nghiệp Hải Long. Đây là những dự án lớn, sử dụng công nghệ cao, có ý nghĩa lan tỏa, tác động quan trọng tới uy tín, môi trường đầu tư của huyện và sẽ tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách ở những năm tiếp theo. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện và có bước phát triển mới. An sinh xã hội được đảm bảo, giải quyết kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng theo quy định. Ngành Giáo dục và Đào tạo vươn lên trong tốp dẫn đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa thể thao huyện Giao Thủy; đăng cai và tổ chức thành công giải Vô địch trẻ Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia năm 2023; tham dự các giải thể thao của tỉnh đạt thành tích cao. Các hoạt động văn hoá văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ văn hoá - thể thao phát triển sâu rộng, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hạ tầng nông thôn mới xã Bạch Long hôm nay.
Ảnh: Thành Trung

Hạ tầng nông thôn mới xã Bạch Long hôm nay.

Ảnh: Thành Trung

Những kết quả đạt được trong năm 2023 đã tạo không khí phấn khởi trong toàn huyện, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Phát huy những kết quả đã đạt được, bước sang năm mới 2024, huyện Giao Thủy phấn đấu thực hiện và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu: tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt 24.800 tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) ngành nông, lâm, thuỷ sản đạt 3%, ngành công nghiệp - xây dựng đạt 15,5%, ngành dịch vụ đạt 8,8%; giá trị xuất khẩu đạt từ 160 triệu USD trở lên; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bằng dự toán tỉnh giao; thu nhập thực tế bình quân đầu người đạt 98 triệu đồng/năm…  Huyện sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục giữ vững ổn định và bảo đảm tốc độ tăng trưởng khá của nền kinh tế. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện NTM nâng cao, kiểu mẫu; huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội để thực hiện các mục tiêu phát triển, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra, sớm trở thành huyện giàu mạnh của tỉnh và hoàn thành mục tiêu là huyện đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024, hướng tới trở thành huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2025 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com