Ý Yên chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

08:29, 19/01/2024

Với mục tiêu bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động, thời gian qua, Huyện ủy Ý Yên đã triển khai và nỗ lực thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết 35).

Các tân binh huyện Ý Yên háo hức lên đường nhập ngũ tại lễ giao nhận quân năm 2023.
Bài và ảnh: Ngọc Ánh
Các tân binh huyện Ý Yên háo hức lên đường nhập ngũ tại lễ giao nhận quân năm 2023. 

Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, huyện Ý Yên đã kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 đảm bảo kịp thời, đúng, đủ số lượng; trong đó chú trọng lựa chọn cán bộ, công chức, đảng viên am hiểu về chính trị, thành thạo kỹ năng tin học, có đủ năng lực, trình độ, đạo đức, trách nhiệm nhiệt tình với công việc. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Đảng ủy các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện chú trọng xây dựng lực lượng làm công tác lý luận, đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức giảng dạy lý luận chính trị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở hoạt động hiệu quả. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp tham mưu giúp Thường trực Huyện ủy duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ với nội dung thông tin thời sự về tình hình thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh, trong huyện; tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, Đảng bộ các xã, thị trấn duy trì việc cung cấp kịp thời thông tin thời sự trong nước và quốc tế, lồng ghép vào hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ của Đảng uỷ, các đoàn thể chính trị; sinh hoạt chi bộ hàng tháng...

Trung tâm Chính trị huyện bám sát nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, qua đó định hướng học viên hiểu và nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong 10 năm qua, Trung tâm Chính trị huyện đã mở 38 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 2.669 quần chúng ưu tú; 27 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 1.893 đảng viên dự bị; 59 lớp bồi dưỡng chuyên đề cho 18.658 học viên; phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh mở 1 lớp Trung cấp Luật cho 85 học viên, 11 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính cho 907 học viên… Qua đó, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; nâng cao ý thức cảnh giác, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trước bối cảnh internet, mạng xã hội ngày càng phát triển, tác động sâu rộng đến nhiều mặt của đời sống xã hội, trong đó có việc lan truyền thông tin xấu, độc, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước nhằm làm mất niềm tin trong nhân dân, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để tham mưu Huyện ủy, UBND huyện kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mặt trận chính trị, tư tưởng; trên mạng xã hội, internet, báo chí truyền thông… Trong đó đã thành lập trang fanpage facebook “Ý Yên Trong Tôi” và nhóm (group) facebook “Ý Yên Quê Mình”. Đây là các kênh thông tin chính thống của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trên mạng xã hội tập hợp và truyền tải thông tin với tin, bài, ảnh phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện Ý Yên; cập nhật đa dạng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, của tỉnh, của huyện, của các xã, thị trấn; đăng tải những bài văn, thơ ca ngợi vẻ đẹp về quê hương, đất nước; tuyên truyền những tấm gương “người tốt, việc tốt”… Nội dung thông tin được kiểm soát về nội dung đảm bảo tính chính xác và đưa lên các trang, nhóm kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương... Đến nay, cán bộ, nhân dân trong huyện rất tin tưởng vào các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, tạo hiệu ứng lan tỏa thể hiện qua thông qua việc Trang “Ý Yên Trong Tôi” đã thu hút hơn 2.600 lượt thích, 3.100 người theo dõi; nhóm “Ý Yên Quê Mình” có trên 7.600 thành viên… Ngoài ra, các cơ quan, cá nhân, tổ chức trong huyện đều thành lập các tài khoản, trang mạng xã hội theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 huyện để giới thiệu, quảng bá hình ảnh về quê hương, về hoạt động của ngành, lĩnh vực phụ trách; phát hiện và kịp thời phản bác các tài khoản facebook đăng những nội dung nói xấu chế độ. Hiện nay, trên không gian mạng có khoảng trên 200 trang, nhóm facebook đăng tải, chia sẻ các thông tin liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hoạt động văn hóa xã hội trên địa bàn huyện Ý Yên như: Hội đồng hương Ý Yên - Nam Định, Ý Yên - Nam Định, Ý Yên Online, Ý Yên - Nam Định, Việt Nam quê hương tôi…; 31/31 xã, thị trấn có thành lập trang facebook, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đều thành lập các trang, nhóm truyền thông của tổ chức mình, và nhiều trang, nhóm, các hội đồng hương ở các xã. Không chỉ đăng tải bài viết, chia sẻ, bình luận, phản ánh các hoạt động của địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể mà các tài khoản mạng xã hội này còn tích cực tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.

Những hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân trong huyện, nhiều chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đảng bộ huyện Ý Yên đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đều chấp hành nghiêm theo luật định; nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của chính quyền, đời sống đại bộ phận nhân dân được nâng cao./.

Bài và ảnh: Ngọc ÁnhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com