Xã Hải Hưng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

08:25, 29/09/2023

Đảng bộ xã Hải Hưng (Hải Hậu) hiện có 17 chi bộ trực thuộc với 534 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; qua đó lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Câu lạc bộ dưỡng sinh Thức vũ kinh của Hội Người cao tuổi xã Hải Hưng tích cực rèn luyện, nâng cao sức khỏe.
Câu lạc bộ dưỡng sinh Thức vũ kinh của Hội Người cao tuổi xã Hải Hưng tích cực rèn luyện, nâng cao sức khỏe.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: “Sau khi đại hội Đảng bộ xã thành công, Đảng ủy ban hành nghị quyết, triển khai tới các chi bộ đồng thời giao cho MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra tới nhân dân bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh không dây, các cuộc họp, buổi sinh hoạt của các đoàn thể... Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền đã tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, người dân nhiệt tình hưởng ứng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương”. Xác định lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm Đảng ủy xã ban hành các nghị quyết về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế trang trại, gia trại, từng bước cải tạo, đưa giống mới, năng suất cao vào sản xuất. Sản xuất nông nghiệp, duy trì diện tích trồng lúa 333,7ha; gieo cấy đảm bảo cơ cấu giống và đúng thời vụ, làm tốt công tác dự thính, dự báo phòng trừ sâu bệnh. Các HTX, các tổ dịch vụ nông nghiệp điều hành các khâu dịch vụ bảo đảm kịp thời, đồng thời liên kết với Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại tổng hợp Xuân Trường trồng các giống lúa mới chất lượng cao tại cánh đồng Thất Đoạn với diện tích 52,14ha đạt năng suất giá trị cao. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ thường xuyên được quan tâm tạo điều kiện để các công ty trên địa bàn ổn định và mở rộng quy mô sản xuất như: nghề mộc, nghề may, cơ khí, kinh doanh dịch vụ, nghề trồng hoa, cây cảnh, đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm, nhất là đồ gỗ gia dụng... tạo việc làm cho hàng trăm lao động, với mức thu nhập bình quân đạt 5-6 triệu đồng/người/tháng. Đảng uỷ xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp” để phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025 nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu để phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ xã thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp uỷ, đảm bảo giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mọi công việc của tập thể cấp ủy đều được bàn bạc dân chủ theo đúng quy chế làm việc và quy định, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị địa phương. Trong thực hiện lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ xã luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, mạnh dạn trong đấu tranh tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xác định trách nhiệm cá nhân, tập thể trong những khuyết điểm, tồn tại được chỉ ra, qua đó xây dựng được kế hoạch, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể, thiết thực để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng cán bộ được thực hiện khách quan, đảm bảo quy trình, đánh giá toàn diện các mặt về trình độ, năng lực, đạo đức, uy tín, qua đó sắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp, phát huy tốt hiệu quả trong thực thi công vụ; phát huy tinh thần dân chủ, giữ vững đoàn kết nội bộ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng và phát huy vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ trong việc đổi mới cách thức, nội dung sinh hoạt định kỳ. Chủ động xây dựng chương trình công tác, triển khai, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, cụ thể bằng những chỉ tiêu, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình của từng chi bộ. Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy xã thực hiện có hiệu quả, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. Hàng năm, 74,16% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, 84,1% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được quan tâm thực hiện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, xã cử 3 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị, 8 đồng chí tham gia các lớp tập huấn; giới thiệu đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 19 quần chúng, đã kết nạp được 12 đảng viên mới đạt 30% mục tiêu đại hội đề ra. Chất lượng hoạt động của HĐND, UBND xã được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục có sự đổi mới.

Với sự đổi mới phương thức lãnh đạo, đề ra các giải pháp cụ thể, sát thực tế, Đảng bộ xã Hải Hưng đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra. Diện mạo xã có nhiều thay đổi, đời sống nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 70 triệu đồng/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống 1,94%. Năm 2020, xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt NTM nâng cao, phấn đấu cuối năm 2023 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Văn HuỳnhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com