Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp tại huyện Giao Thủy

08:04, 11/04/2016

Ngày 8-4-2016, Đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử tỉnh do đồng chí Đặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Giao Thủy. Tham gia đoàn có lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, VH, TT và DL, HND tỉnh và các thành viên tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh.

Thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban bầu cử tỉnh, huyện Giao Thủy đã thành lập Ủy ban bầu cử huyện gồm 15 thành viên; 22 Ủy ban bầu cử của xã, thị trấn với 240 thành viên; thành lập Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử và Tiểu ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cuộc bầu cử. Nhiệm kỳ 2016-2021, số đại biểu HĐND huyện được bầu 40 đại biểu, ứng cử ở 12 đơn vị bầu cử; số đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn được bầu 602 đại biểu, ứng cử ở 166 đơn vị bầu cử. Sau 2 lần hiệp thương, số đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là 72 đại biểu; trong đó, tỷ lệ cơ cấu nữ chiếm 40,27%, tuổi trẻ chiếm 25%, người ngoài Đảng 19,44%. Số đại biểu giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn có 1.139 đại biểu, 1 đại biểu tự ứng cử ở xã Giao Lạc; trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 37,6%, tuổi trẻ chiếm 22,61%, người ngoài Đảng chiếm 41,85%. Sau hội nghị hiệp thương lần 2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với UBND huyện, Ủy ban bầu cử huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn. UBND huyện đã phê duyệt 171 khu vực bỏ phiếu ở 22 xã, thị trấn. Đến ngày 31-3-2016, các xã, thị trấn đã thành lập 171 Tổ bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu. Công tác chuẩn bị các phương tiện thông tin liên lạc, các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử được đảm bảo. Đến nay các xã, thị trấn đã chuẩn bị đủ mỗi tổ bầu cử gồm 1 hòm phiếu chính và 1 hòm phiếu phụ và 22 hòm phiếu dự phòng. Trong công tác tuyên truyền, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo và làm tốt công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, giúp cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Ban Tuyên giáo huyện ủy đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, phòng Tư pháp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; kịp thời cung cấp tài liệu để phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền về bầu cử; định hướng các nội dung tuyên truyền cho các ngành, các địa phương; triển khai các hoạt động tuyên truyền bằng tranh cổ động, áp-phích, pa-nô, cờ, phướn; tuyên truyền trên đài phát thanh huyện và các xã, thị trấn. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được đảm bảo. Huyện đã triển khai kế hoạch, có phương án cụ thể về xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, không để xảy ra tình hình phức tạp tại địa phương. Đến nay, trên địa bàn huyện chưa có đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử.

Để công tác bầu cử đảm bảo kế hoạch, từ nay đến ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện Giao Thủy tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn. Tăng cường công tác tuyên truyền về quy trình tiến hành cuộc bầu cử; tập trung nắm chắc tình hình dư luận, tâm trạng chính trị của các tầng lớp nhân dân, ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Tiếp tục rà soát, đánh giá các điểm phức tạp về an ninh trật tự, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết ngay từ cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử. Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba; tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tổ chức mạn đàm tiểu sử ứng cử viên; tiếp tục thực hiện việc lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri, viết thẻ và cấp thẻ cử tri ở các đơn vị bầu cử theo quy định, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, công khai, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp.

Trước đó, Đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Hoành Sơn./.

Thanh TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com