Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại huyện Ý Yên, Nghĩa Hưng

08:04, 01/04/2016

Ngày 31-3-2016, Đoàn công tác Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Ý Yên. Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh.      

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Ý Yên. Ảnh: Văn trọng
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Ý Yên. Ảnh: Văn trọng

Thực hiện công tác bầu cử, huyện Ý Yên đã thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp và các tổ giúp việc. Thành lập các Tiểu ban phục vụ cuộc bầu cử gồm: Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền; Tiểu ban chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Về số lượng đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu: Đối với cấp huyện đã thành lập 11 đơn vị bầu cử, cấp xã, thị trấn có 237 đơn vị bầu cử; tổng số khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện là 258 khu vực. Uỷ ban MTTQ huyện và Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn đã tiến hành xong hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đảm bảo nguyên tắc, dân chủ và hiệu quả. Kết quả, Uỷ ban MTTQ huyện đã giới thiệu được 81 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, cơ cấu gồm các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức thành viên và các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn, trong đó tỷ lệ nữ đạt 35,8%; tuổi trẻ đạt tỷ lệ 16,5%; người ngoài Đảng đạt tỷ lệ 12,35%. Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn đã giới thiệu 1.618 người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn, đảm bảo thành phần và cơ cấu. Trong đó tỷ lệ nữ đạt 36,53%; tuổi trẻ đạt tỷ lệ 20,9%; người tái cử đạt tỷ lệ 27,25%; người ngoài Đảng đạt tỷ lệ 23,55%. Hiện nay, huyện đang tiến hành cấp các loại dấu bầu cử cho các xã, thị trấn; các xã, thị trấn đang tiến hành rà soát và lập danh sách cử tri theo quy định và hoàn thành chậm nhất vào ngày 12-4-2016; tổ chức rà soát số hòm phiếu, xác định các địa điểm bỏ phiếu và chuẩn bị các điều kiện về loa đài, ánh sáng, phông bạt đảm bảo phục vụ bầu cử… Để công tác bầu cử đảm bảo kế hoạch, thời gian tới, Ủy ban bầu cử huyện Ý Yên tiếp tục chỉ đạo MTTQ huyện, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ ba; hoàn thành việc lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri và viết thẻ cử tri, chuẩn bị hòm phiếu và các điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm bỏ phiếu. Tổ chức tập huấn công tác bầu cử cho thành viên của các tổ bầu cử trên địa bàn toàn huyện. Tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền về bầu cử và thực hiện tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác bầu cử của các cấp ủy trên địa bàn huyện Ý Yên. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, huyện Ý Yên tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra các bước của công tác bầu cử ở huyện và các xã, thị trấn bảo đảm theo kế hoạch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử để cử tri tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao. Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ về bầu cử cho thành viên các tổ bầu cử trên địa bàn huyện. Tiếp nhận, giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, trong đó tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề về vi phạm đất đai. Đồng thời thực hiện tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp.

Trước đó, đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Yên Cường.

Cũng trong ngày 31-3-2016, Đoàn công tác do đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Nghĩa Hưng. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở: Nội vụ, Tư pháp.

Đến thời điểm này, công tác triển khai, tổ chức thực hiện các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng bảo đảm đúng quy trình và thời gian. Công tác nhân sự bảo đảm cơ cấu, số lượng, thành phần theo quy định. Các hội nghị hiệp thương thực hiện đúng quy trình và thời gian. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Nghĩa Hưng, số đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2020 được bầu là 40 đại biểu, ứng cử ở 12 đơn vị bầu cử. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, huyện đã lập danh sách sơ bộ 79 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện. Đối với HĐND các xã, thị trấn được bầu là 664 đại biểu; số người được giới thiệu ứng cử là 1.308 đại biểu. Những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện và cấp xã, thị trấn đều bảo đảm đúng quy định về cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với UBND cùng cấp và lãnh đạo các cơ quan có người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tổ chức hội nghị để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Ủy ban Bầu cử huyện đã tiến hành tập huấn cho các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan, cán bộ làm công tác bầu cử chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được triển khai theo kế hoạch. Toàn huyện có 188 khu vực bỏ phiếu. Ủy ban Bầu cử huyện đã kiểm tra và yêu cầu các xã, thị trấn rà soát, đóng mới đảm bảo mỗi khu vực bỏ phiếu đủ 2 hòm phiếu chính và 1 hòm phiếu phụ. Huyện đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử cho các xã, thị trấn, các cơ quan, đoàn thể. Thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của huyện, đăng tải các nội dung trên trang thông tin điện tử của huyện. Đến thời điểm này, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Nghĩa Thái.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của huyện Nghĩa Hưng. Đồng chí lưu ý thời gian tới, Ủy ban Bầu cử huyện cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, hỗ trợ để các xã, thị trấn thực hiện tốt các bước của cuộc bầu cử; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; giải quyết tốt đơn, thư khiếu nại, tố cáo; bảo đảm an ninh trật tự, dự kiến những tình huống và có biện pháp xử lý triệt để nếu có yếu tố bất ổn xảy ra; đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3; rà soát việc lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri đầy đủ; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đi bỏ phiếu đầy đủ bảo đảm cuộc bầu cử thành công tốt đẹp./.

Văn Trọng Thanh TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com