Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại Thành phố Nam Định và huyện Vụ Bản

08:04, 08/04/2016

Ngày 6-4-2016, Đoàn công tác Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại Thành phố Nam Định. Tham gia Đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Thời gian qua, công tác triển khai, tổ chức thực hiện các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn Thành phố Nam Định được triển khai một cách tích cực, bảo đảm đúng quy trình và thời gian quy định. Thành phố Nam Định đã thành lập 12 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố và 186 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, phường; tổng số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố là 187 khu vực. Theo đó, số đại biểu HĐND thành phố được bầu là 40 đại biểu, số đại biểu HĐND xã, phường được bầu là 653 đại biểu. Đến nay, Ủy ban MTTQ thành phố và Ủy ban MTTQ các xã, phường đã tiến hành xong hội nghị hiệp thương lần 2 đảm bảo nguyên tắc, dân chủ và hiệu quả. Kết quả, Ủy ban MTTQ Thành phố đã giới thiệu 72 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, trong đó tỷ lệ nữ 44,4%, tuổi trẻ đạt tỷ lệ 26,3%, người ngoài Đảng đạt tỷ lệ 12,5%; Ủy ban MTTQ các phường, xã đã giới thiệu 1.176 người ứng cử đại biểu HĐND phường, xã, có 5 người tự ứng cử, trong đó tỷ lệ nữ 40,9%, tuổi trẻ đạt tỷ lệ 26,6%, người ngoài Đảng đạt tỷ lệ 28,8%. Hiện nay, Ủy ban MTTQ các phường, xã trên địa bàn thành phố đang tiến hành tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Bên cạnh đó, thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản, tài liệu về bầu cử để các cử tri hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; đồng thời làm tốt công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn phục vụ cho cuộc bầu cử. Để công tác bầu cử đảm bảo kế hoạch, thời gian tới, Ủy ban bầu cử Thành phố Nam Định tiếp tục chỉ đạo hoàn tất tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, thành phố và phường, xã; chuẩn bị tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần 3; hoàn thành việc rà soát, lập danh sách cử tri, viết thẻ cử tri, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ bầu cử…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác chuẩn bị bầu cử của Thành phố Nam Định. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thành phố Nam Định cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử để cử tri tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao. Tiếp tục làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; tiếp tục làm tốt công tác nhân sự, công tác cán bộ để chuẩn bị nhân sự cho HĐND phường; đồng thời thực hiện tốt công tác đảm bảo ANCT-TTATXH, đảm bảo trật tự và cảnh quan môi trường đô thị và chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp.

Cùng ngày, Đoàn công tác do đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Vụ Bản. Tham gia đoàn kiểm tra có các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh. 

Thực hiện công tác bầu cử, huyện Vụ Bản đã thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND của huyện gồm 15 thành viên; 18 Ủy ban bầu cử của xã, thị trấn gồm 196 thành viên; thành lập 2 tiểu ban phục vụ cuộc bầu cử gồm: Tiểu ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội và Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền. Về số lượng đại biểu, đối với cấp huyện số lượng đại biểu HĐND được bầu là 35 đại biểu, số đơn vị bầu cử là 11; cấp xã, thị trấn số lượng đại biểu được bầu là 480 đại biểu, số đơn vị bầu cử là 132. Uỷ ban MTTQ huyện và Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn đã tiến hành xong hội nghị hiệp thương lần thứ hai đảm bảo nguyên tắc, dân chủ và hiệu quả. Kết quả, Uỷ ban MTTQ huyện đã giới thiệu được 67 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, trong đó cơ cấu đại biểu nữ đạt tỷ lệ 55,2%, đại biểu trẻ đạt tỷ lệ 49,25%, đại biểu ngoài Đảng đạt tỷ lệ 22,39%. Đối với HĐND các xã, thị trấn, tổng số người được giới thiệu ứng cử là 903 người trong đó cơ cấu đại biểu nữ đạt tỷ lệ 39,76%, đại biểu trẻ đạt tỷ lệ 25,8%,  đại biểu ngoài Đảng đạt tỷ lệ 40,64%. Ngay sau hiệp thương lần thứ hai, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện và Ủy ban MTTQ xã, thị trấn hướng dẫn việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND xã, thị trấn theo đúng quy định, đảm bảo đúng quy trình và chất lượng. Công tác chuẩn bị điều kiện, phương tiện phục vụ bầu cử được thực hiện chu đáo. Đến nay các xã, thị trấn đã chuẩn bị đủ mỗi tổ bầu cử 2 hòm phiếu (1 hòm phiếu chính và 1 hòm phiếu phụ). Huyện và các xã, thị trấn đã nhận đủ dấu Ủy ban bầu cử huyện và dấu Ủy ban bầu cử xã, thị trấn. Ủy ban bầu cử huyện đã cấp gần 1.000 cuốn sách về bầu cử cho Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ huyện và các xã, thị trấn làm tài liệu phục vụ công tác bầu cử… Để công tác bầu cử đảm bảo kế hoạch, từ nay đến ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện Vụ Bản tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra các xã, thị trấn về việc lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri, viết thẻ và cấp thẻ cử tri ở các đơn vị bầu cử. Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba; tổ chức hội nghị gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND xã, thị trấn để chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân và đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử...

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của huyện Vụ Bản. Đồng thời đề nghị huyện tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra triển khai các bước tiếp theo cho công tác bầu cử, nhất là ở các xã, thị trấn bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật. Tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần ba, đảm bảo đạt chất lượng, số lượng, cơ cấu, tỷ lệ đại biểu. Thực hiện tốt việc lập danh sách cử tri; có phương án dự phòng các tài liệu, băng zôn, khẩu hiệu trang trí khánh tiết tại các tổ bầu cử để khắc phục kịp thời khi gặp thời tiết xấu; quản lý an toàn các vật dụng phục vụ bầu cử như con dấu, hòm phiếu và các tài liệu. Cùng với đó quan tâm giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo và bảo đảm an ninh trật tự trong đợt bầu cử. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phải đề nghị lên cấp trên xin ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

Thu Thủy Văn Trọng
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com