Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp tại huyện Mỹ Lộc

08:04, 05/04/2016

Ngày 4-4-2016,  Đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử tỉnh đã có buổi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Mỹ Lộc.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện, số đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu là 30 đại biểu, ứng cử ở 10 đơn vị bầu cử của 11 xã, thị trấn (đơn vị bầu cử số 10 gồm 2 xã Mỹ Thành và Mỹ Thịnh). Sau hiệp thương lần 2, huyện đã lập danh sách sơ bộ 54 người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Trong đó, đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 50%, đại biểu tuổi trẻ có 37,4%, đại biểu ngoài Đảng có 12,9%. Đối với đại biểu HĐND các xã, thị trấn được bầu 289 đại biểu, ứng cử ở 76 đơn vị bầu cử. Sau hội nghị hiệp thương lần 2, có 527 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn; trong đó, số người được giới thiệu ứng cử là 525 đại biểu, 2 đại biểu tự ứng cử ở xã Mỹ Hà. Đại biểu là nữ giới chiếm tỷ lệ 34,45%, đại biểu tuổi trẻ có tỷ lệ 27%, người ngoài Đảng có 37,3%. Ủy ban Bầu cử huyện đã phê chuẩn 82 khu vực bỏ phiếu trong toàn huyện. Các xã, thị trấn đã thành lập 82 tổ bầu cử. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã phối hợp với UBND cùng cấp và lãnh đạo các cơ quan có người được giới thiệu ứng cử tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Trong công tác tuyên truyền, huyện đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng tập trung vào giới thiệu các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và của huyện về công tác bầu cử, nội dung cơ bản của Luật Bầu cử và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Lực lượng công an đã triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử; mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo báo cáo, đến nay tình hình an ninh trật tự trên phạm vi toàn huyện ổn định; một số đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Công tác chuẩn bị điều kiện, phương tiện phục vụ bầu cử đã được đảm bảo. Hiện các xã, thị trấn đang tiến hành rà soát và lập danh sách cử tri theo quy định và hoàn thành chậm nhất vào ngày 12-4-2016.

Để công tác bầu cử đảm bảo kế hoạch, thời gian tới, Ủy ban Bầu cử huyện Mỹ Lộc tiếp tục chỉ đạo Ủy ban MTTQ huyện, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ ba; hoàn thành việc lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri và viết thẻ cử tri; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo (nếu có) của nhân dân có liên quan đến công tác bầu cử; quản lý và kiểm tra cơ sở vật chất như: dấu bầu cử, hòm phiếu và các địa điểm, các khu vực bỏ phiếu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác bầu cử trên hệ thống thông tin đại chúng; kẻ vẽ khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích… góp phần cho ngày bầu cử thành công tốt đẹp./.

Thanh TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com