Xây dựng hình ảnh Công an Nam Định sống trong lòng dân

08:05, 18/05/2020

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch; tổ chức phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW; các chuyên đề hàng năm cùng những nội dung chủ yếu của phong trào và cuộc vận động đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng. Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW hiệu quả, Đảng ủy Công an tỉnh đã gắn việc thực hiện các mô hình, phong trào thi đua với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng hàng năm; coi đây là tiêu chí, điều kiện để đánh giá, phân loại cán bộ, chiến sĩ, đảng viên.

Công an thành phố Nam Định triển khai phương án tấn công, trấn áp tội phạm.
Công an thành phố Nam Định triển khai phương án tấn công, trấn áp tội phạm.

Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng ủy Công an tỉnh thường xuyên chỉ đạo mở các đợt sinh hoạt chính trị, tổ chức bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cách mạng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú; mời Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương và một số giáo sư trong ngành về nói chuyện chuyên đề “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”; tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 10 về lấy ý kiến đóng góp xây dựng phong cách người Công an Nam Định bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ và tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, nhân dân đối với Công an nhân dân theo quyết định của Bộ Công an. Tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội ở các đơn vị Công an tỉnh; định kỳ hàng tháng biên tập tài liệu, định hướng tuyên truyền, tổ chức tuyên dương thanh niên, phụ nữ Công an Nam Định tiêu biểu gắn với giao lưu điển hình tiên tiến trong học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trên các lĩnh vực công tác. Qua đó, góp phần động viên, cổ vũ khích lệ tinh thần của cán bộ, chiến sĩ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực cụ thể, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã biên tập, in ấn 500 bích chương nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” căng treo tại nơi làm việc, hội trường của các đơn vị, coi đó là tiêu chí để cán bộ, chiến sĩ học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phòng ngừa sai phạm. Xây dựng tiêu chí “10 có, 10 không”; ban hành 5 tiêu chí gương mẫu của cán bộ, chiến sĩ Công an Nam Định gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, với quy định những điều đảng viên không được làm. Tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ ký cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó tạo sự thống nhất chung trong toàn lực lượng, góp phần nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy; tăng cường mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó với nhân dân. Bên cạnh việc đưa ra các tiêu chí, tiêu chuẩn để thực hiện, Đảng ủy Công an tỉnh luôn chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng các mô hình, các điển hình tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực công tác để tạo điểm nhấn, sức lan tỏa trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Cụ thể, trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, với khẩu hiệu “Bản lĩnh, mưu trí, kiên quyết không để lọt tội phạm, không làm oan, sai người vô tội”; xây dựng điển hình là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát hình sự. Trên lĩnh vực an ninh với phương châm “An ninh chủ động”, “Giữ vững bên trong, củng cố bên ngoài”, xây dựng điển hình là Phòng An ninh đối nội, Phòng An ninh chính trị nội bộ. Trên lĩnh vực quản lý hành chính với khẩu hiệu “Tiếp dân như tiếp khách quý”, đẩy mạnh cải cách hành chính, nêu cao văn hóa ứng xử vì nhân dân phục vụ, với cơ chế “một cửa”, điển hình ở các bộ phận, lĩnh vực tiếp dân như cấp phát căn cước công dân, đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện, xuất nhập cảnh, đăng ký phương tiện giao thông. Trên lĩnh vực xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật với phương châm “Tự học, tự rèn, tự đào tạo”, “Hết việc chứ không hết giờ”, “Nói những vấn đề cụ thể, làm những việc cụ thể và có kết quả cụ thể”, “Kỷ luật là sức mạnh của lực lượng vũ trang”. Công an tỉnh đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quy định số 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quy định số 136 của Đảng ủy Công an Trung ương và Quy định số 01 của Đảng ủy Công an tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; nói đi đôi với làm. Trước hết, cấp trên phải làm gương cho cấp dưới; trong cấp ủy trước, chi bộ, đảng bộ sau. Trong đó, cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, nhất là đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu đơn vị đề cao vai trò gương mẫu, đi đầu, nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ cấp dưới noi theo. Thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức của người công an cách mạng theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và tiêu chí “10 có, 10 không” của Đảng ủy Công an tỉnh. Kết hợp giữa “xây” với “chống”; nhân rộng điển hình tiên tiến; xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nam Định vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đề ra nhiều biện pháp cụ thể thiết thực như tập huấn điều lệnh, duy trì sổ ghi nhật ký công tác, “đi báo việc, về báo kết quả”; thực hiện quy chế, quy trình công tác, quy định cấm uống rượu bia trong giờ làm việc. Quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, nhất là biểu dương các gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương. Kết quả, sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Công an tỉnh đã xây dựng gần 1.000 tin, bài, ảnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương phản ánh gương người tốt, việc tốt, kết quả học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực công tác. Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, các đồng chí báo cáo viên tăng cường công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan sinh động như căng treo khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, các buổi nói chuyện chuyên đề, các câu lạc bộ nghiệp vụ nhân kỷ niệm các ngày truyền thống, ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong lực lượng và toàn xã hội.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Công an tỉnh đã dần đi vào nền nếp, trở thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng. Các cấp ủy đảng đã quan tâm kiểm tra đôn đốc và coi đây là một nội dung quan trọng, thường xuyên được đưa vào kế hoạch, chương trình công tác, nội dung sinh hoạt của cấp ủy cơ sở. Nhiều đơn vị đã chủ động, sáng tạo, có nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, do đó đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng, về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm trong công tác chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nam Định trong sạch, vững mạnh, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an sống trong lòng dân./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com