Lực lượng vũ trang Giao Thủy làm theo lời Bác

08:05, 15/05/2020

Trong 4 năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Giao Thủy đã triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW). Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Giao Thủy có những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, góp phần xây dựng LLVT huyện ngày càng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Giao Thủy huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Lực lượng dân quân tự vệ huyện Giao Thủy huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đi vào nền nếp, hiệu quả, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện Giao Thuỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên và chiến sĩ về giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác, coi đó là “kim chỉ nam” trong mọi hành động và việc làm. Đồng thời duy trì việc quán triệt, học tập chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc tổ chức học tập, quán triệt được triển khai với nhiều hình thức như: thông qua các buổi sinh hoạt tập trung, sinh hoạt chi bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên, các hội thi; tổ chức các buổi tọa đàm về phát huy những phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, Đảng ủy Quân sự huyện đã rà soát và chỉ đạo thực hiện 5 chuẩn mực rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó mỗi cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện tốt “3 xây”, “3 chống”. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã triển khai cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tác phong của Bác gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy, chi bộ và từng đảng viên; từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc; tác phong làm việc khoa học, hiệu quả, ý thức tổ chức kỷ luật tốt. 

Cùng với cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức phù hợp với nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, hằng năm 100% cán bộ, đảng viên đều xây dựng kế hoạch thực hiện, đăng ký học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng; tập trung chỉ đạo các đơn vị tổ chức các phong trào thi đua cao điểm, thi đua đột kích nhằm thúc đẩy toàn diện các mặt công tác của LLVT huyện đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP). Theo đó phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã lan tỏa sâu rộng trong toàn LLVT huyện, tập trung vào giải quyết những khâu yếu, mặt yếu nhằm xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện, có trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, đủ khả năng xử lý tốt các tình huống góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong công tác xây dựng lực lượng, LLVT huyện đã quán triệt và thực hiện nghiêm Pháp lệnh Dân quân tự vệ, tổ chức chặt chẽ việc đăng ký, quản lý nguồn gắn với rà soát chất lượng chính trị, sức khỏe để sắp xếp, biên chế đủ lực lượng, đúng tỷ lệ đồng thời thực hiện hiệu quả công tác phúc tra quản lý nguồn dự bị động viên, phối hợp rà soát sắp xếp ổn định biên chế quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân cho các đầu mối đơn vị. Trong công tác huấn luyện, Ban CHQS huyện chú trọng đổi mới công tác huấn luyện, coi trọng khâu bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh nâng cao chất lượng huấn luyện gắn với xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tiêu biểu mẫu mực; coi trọng nhiệm vụ duy trì nghiêm các chế độ huấn luyện, tổ chức huấn luyện đảm bảo đúng, đủ nội dung, thời gian cho các đối tượng; kết hợp giữa huấn luyện diễn tập gắn với thực tế tác chiến, sát đối tượng, phù hợp với tổ chức biên chế và luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” nhằm nâng cao chất lượng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng. Bên cạnh đó, phong trào thi đua học và làm theo Bác của LLVT huyện đã góp phần tích cực trong công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, kịp thời giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng trên địa bàn... Trong năm vừa qua, LLVT huyện Giao Thủy đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QP, QSĐP: Hoàn thành chương trình giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho các đối tượng, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% trở lên khá, giỏi. Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) được triển khai thực hiện toàn diện, có chiều sâu, trong đó đã mở 5 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ các trường trung học phổ thông trên địa bàn; tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 360 tăng, ni, phật tử; phối hợp với các nhà trường tổ chức nói chuyện truyền thống, theo dõi giảng dạy giáo dục QP-AN cho trên 5.600 học sinh nhằm trang bị kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết cho học sinh. Hoàn thành nội dung, chương trình bồi dưỡng, huấn luyện cho các đối tượng; trong đó công tác tập huấn bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện tại chức đều đảm bảo, 100% đạt yêu cầu trong đó có 76% đạt khá, giỏi; trong công tác huấn luyện dân quân tự vệ, Ban CHQS huyện đã phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn triển khai thực hiện từng nội dung đảm bảo các điều kiện phục vụ trong quá trình huấn luyện, kết quả kiểm tra đều đạt yêu cầu, trong đó loại giỏi đạt từ trên 73% trở lên. LLVT huyện cũng đã phối kết hợp với các ngành liên quan và các lực lượng tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Giao Phong, diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp trên bản đồ đạt mục đích yêu cầu đề ra; đồng thời tham mưu cho Ban chỉ đạo diễn tập huyện tổ chức tốt cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 9 xã đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị. Bên cạnh đó, đơn vị đã rà soát, tổ chức chi trả trợ cấp 1 lần cho 66 đối tượng theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và 134 đối tượng theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế với tổng số tiền trên 549 triệu đồng; thăm hỏi, tặng 6.199 suất quà, trị giá gần 950 triệu đồng cho gia đình các đối tượng chính sách, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn nhân dịp lễ, tết; thực hiện hiệu quả công tác xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Tiêu biểu, mẫu mực”.Với thành tích đạt được, trong năm vừa qua, Ban CHQS huyện Giao Thủy được Quân khu 3 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; 18 tập thể, 53 cá nhân được các cấp khen thưởng. LLVT huyện Giao Thủy được chọn là 1 trong 13 gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của tỉnh gửi Ban Tuyên giáo Trung ương lựa chọn trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác./.

Bài và ảnh: Thu Thuỷ

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com