Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng

07:06, 21/06/2019

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, gắn liền với chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2020) và chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó tạo sự lan tỏa, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Sức lan tỏa Giải báo chí "Búa liềm vàng"

Đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Qua 3 lần tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Giải và Cơ quan Thường trực Giải, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã "vào cuộc" tích cực, chỉ đạo cán bộ, công chức, đảng viên quan tâm hưởng ứng tham gia Giải. Giải Búa liềm vàng đã thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên hưởng ứng, nhất là đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí tích cực tham gia. Các cơ quan báo chí đã mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về giải, đăng tải các tác phẩm viết về công tác xây dựng Đảng. Trong đó, Báo Nam Định mở chuyên mục “Tác phẩm dự thi Giải Báo chí Búa liềm vàng”, Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh mở chuyên mục “Từ Đại hội đến Đại hội” để đăng tải, phát sóng các tác phẩm viết về công tác xây dựng Đảng. Qua 3 lần tham dự Giải Báo chí “Búa liềm vàng”, Báo Nam Định có trên 40 tác phẩm. Nhiều tác phẩm đã đi sâu phản ánh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức thực hiện đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội. Tiêu biểu như các bài: "Khơi sức dân từ phong trào dân vận khéo" (3 kỳ) của Trần Văn Trọng; "Thực hiện Quy định 15 về đảng viên làm kinh tế tư nhân - Kết quả và vấn đề đặt ra" (4 kỳ) của Việt Thắng; "Phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp" (2 kỳ) của Lam Hồng; “Tăng cường đối thoại để giải quyết khiếu tố ở Giao Thủy” của Nguyễn Hương; “Một bí thư chi bộ nhiệt tâm với công việc” của Thu Thủy; “Nghĩa Hưng phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới” của Ngọc Ánh; “Nữ bí thư chi bộ “miệng nói, tay làm, tai lắng nghe” của Văn Đại...

Cán bộ, phóng viên Báo Nam Định điện tử đưa tin, bài, ảnh lên phiên bản điện tử. Ảnh: Lam Hồng
Cán bộ, phóng viên Báo Nam Định điện tử đưa tin, bài, ảnh lên phiên bản điện tử. Ảnh: Lam Hồng

Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng qua 3 lần tổ chức ở các cơ quan báo chí trong tỉnh đa dạng ở thể loại, phong phú về chủ đề. Đề tài, nội dung các tác phẩm bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng với những chủ trương lớn và hành động quyết liệt đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; về phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Ngoài những nội dung phản ánh tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp cùng nghị quyết các Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7 và 8 (khóa XII), các cơ quan: Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có nhiều suy nghĩ, tìm tòi xây dựng nhiều chủ đề, đổi mới cách thể hiện tác phẩm để phản ánh toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng và các khâu của công tác tổ chức - cán bộ. Nhiều phóng viên, biên tập viên đã thâm nhập sâu thực tiễn, đến các địa phương, lĩnh vực để phản ánh kết quả nổi bật, những nét mới trong công tác xây dựng Đảng, có nhiều tác phẩm tạo được sự chú ý của bạn đọc và khán thính giả. Một số tác phẩm có tính khái quát, tổng kết; một số bài viết thể hiện sự công phu tìm tòi, phát hiện chủ đề, vấn đề có tính phát hiện hoặc tổng kết thực tiễn, nêu được cách làm mới, sáng tạo ở địa phương, đơn vị; một số tác phẩm đã phản ánh toàn diện trong mối tương quan giữa xây dựng Đảng với xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 189-KH/BTCTW ngày 25-2-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 63-KH/TU hưởng ứng tham gia Giải trên địa bàn tỉnh; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hưởng ứng Giải; trong đó đã xây dựng chuyên mục đăng tải Kế hoạch, Điều lệ Giải và tác phẩm dự thi. Tháng 5-2019, Báo Nam Định tổ chức hội nghị phát động hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019. Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Duy Hiển, Tổng Biên tập Báo Nam Định yêu cầu toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên cơ quan đều tham gia viết bài dự thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên cơ quan trong việc sáng tác tác phẩm về xây dựng Đảng; ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; từ đó tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Kế hoạch của Ban Biên tập, thời gian qua, các phòng nghiệp vụ tổ chức phát động toàn thể cán bộ, phóng viên tham gia viết bài dự thi. Nhà báo Trần Văn Trọng, phóng viên Phòng Xây dựng Đảng - Nội chính Báo Nam Định chia sẻ: Viết về công tác xây dựng Đảng, phóng viên cần thấm nhuần nghị quyết chứ không đơn giản chỉ là thuộc nghị quyết. Để có một tác phẩm hay, phải từ nghị quyết soi vào thực tiễn và từ thực tiễn khái quát trở lại nghị quyết. Để có được điều đó, người viết phải bám sát cơ sở, đưa hơi thở cuộc sống vào tác phẩm, từ đó phản ánh một cách sinh động nhất cách thức mà nghị quyết của Đảng vào với cuộc sống. Lãnh đạo các cơ quan báo chí đã tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên, biên tập viên đầu tư suy nghĩ các chủ đề, tự học tập bồi dưỡng thêm kiến thức về xây dựng Đảng, chú trọng tìm tòi cách thể hiện tác phẩm báo chí hấp dẫn, có chiều sâu, đáp ứng tốt hơn những vấn đề mà bạn đọc và xã hội quan tâm. Nhà báo Thu Thủy, Trưởng phòng Điện tử Báo Nam Định tâm sự: Xây dựng Đảng là đề tài lớn, có nhiều vấn đề mà nhà báo, người cầm bút thỏa sức nghiên cứu, tìm hiểu để xây dựng các tác phẩm báo chí hay, có giá trị thực tiễn cao. Nhưng đây cũng là đề tài khó, khô và nhạy cảm, đòi hỏi phóng viên phải nắm vững Điều lệ Đảng nguyên tắc hoạt động của Đảng, tường tận những vấn đề phức tạp đang đặt ra; đồng thời ngòi bút phải sắc, tâm phải sáng, động cơ phải đúng đắn, cách nhìn phải khoa học, khách quan mới phản ánh đúng, trúng những vấn đề của công tác xây dựng Đảng. Bằng trách nhiệm nghề nghiệp, nghĩa vụ công dân của mình trước sự nghiệp cao cả, những người làm báo Nam Định luôn chủ động, tích cực, nhạy bén, trách nhiệm trong tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội trước các vấn đề, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng tỉnh nhấn mạnh: Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, gắn liền với chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2020) và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ đề của các tác phẩm dự Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019 cần hướng đến nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng như phát triển lý luận về Đảng. Các tác phẩm cần phải viết đúng, trúng vấn đề công tác xây dựng Đảng đang được xã hội quan tâm nêu được kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đảng gắn với tình hình thực tiễn phong phú ở địa phương. Định hướng những vấn đề cần tập trung tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng. Trong đó, nhấn mạnh nội dung tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, như Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 (khóa XII). Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, tổ chức các bài viết có chất lượng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019./.

Việt ThắngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com