Đảng bộ xã Nghĩa Trung gắn xây dựng Đảng với phát triển kinh tế

08:05, 31/05/2019

Đảng bộ xã Nghĩa Trung (Nghĩa Hưng) có 18 chi bộ trực thuộc, trong đó có 3 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ y tế, 14 chi bộ thôn, với 376 đảng viên. Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thời gian qua, Đảng uỷ xã đã thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nghĩa Trung, những năm trước đây công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ xã còn một số hạn chế do có sự thay đổi các chức danh chủ chốt; nhận thức của một số đồng chí cán bộ, công chức, nhất là cán bộ cơ sở còn hạn chế về chuyên môn nên để xảy ra vi phạm trong quản lý đất đai. Công tác quản lý đảng viên ở một số chi bộ chưa chặt chẽ còn để đảng viên vi phạm về dân số kế hoạch hóa gia đình, lối sống. Vai trò vận động quần chúng của các đoàn thể chưa sâu sát, có nơi không cụ thể, có hội viên tính gương mẫu chưa cao, đấu tranh phê và tự phê còn nhiều hạn chế... Nhận thức rõ những tồn tại, hạn chế, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng toàn diện trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó, luôn chú trọng triển khai, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, nhất là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, lấy đó làm cơ sở để đánh giá chất lượng và xếp loại đảng viên cuối năm. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Bởi qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhận thấy ở một số địa bàn dân cư còn xảy ra việc cho thuê đất trái thẩm quyền gây bức xúc trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự nông thôn. Từ đó đã chỉ đạo UBND xã tập trung giải quyết dứt điểm 11 lô đất cho thuê trái thẩm quyền tại các nhà văn hóa xóm 6, 8, 10, 11. Đến nay một số cán bộ ở các xóm để xảy ra vi phạm về đất đai đã bị xử lý, diện tích đất sai phạm được giao lại cho tập thể quản lý... Đảng ủy xã luôn chú trọng công tác kiện toàn bộ máy tổ chức, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, đi đôi với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Do lý do khách quan, giữa nhiệm kỳ 2015-2020, lãnh đạo chủ chốt của xã đều được nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội. Được sự quan tâm của Huyện ủy Nghĩa Hưng, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã được kiện toàn. Trong năm 2018, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã bầu bổ sung một ủy viên ban thường vụ Đảng ủy và 2 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, bố trí các chức danh cán bộ chủ chốt của các tổ chức đoàn thể, công chức xã, đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; cử 7 cán bộ đi học các lớp chuyên viên quản lý Nhà nước và Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính. Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ của Ban thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ. Hàng quý tổ chức họp giao ban bí thư chi bộ trực thuộc, giao ban khối dân vận, Mặt trận, đoàn thể và hội quần chúng, duy trì các đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng lập trường của đảng viên, duy trì tốt việc sinh hoạt chi bộ định kỳ đối với các chi bộ trực thuộc theo tinh thần Chỉ thị số 10 của Bộ Chính trị. Đảng ủy đã phân công đảng ủy viên cùng tham dự sinh hoạt với các chi bộ để nắm bắt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Hàng năm, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trong đảng bộ với các nội dung về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tổ chức đảng, chính quyền. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát huy tác dụng trong phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vi phạm, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật của các tổ chức đảng và đảng viên, góp phần tạo được niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Trong năm 2018, Đảng ủy đã kiểm tra, xem xét kỷ luật 12 đảng viên do vi phạm quy định của đảng, xóa tên 1 đảng viên.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xác định phát triển kinh tế là tiền đề quan trọng nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, Đảng ủy, chính quyền xã Nghĩa Trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với đặc điểm nằm ở vị trí trung tâm huyện, có nhiều lợi thế trong phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xã đã khuyến khích, tạo thuận lợi cho các hộ dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. Trên địa bàn xã hiện có gần 200 cơ sở sản xuất, kinh doanh các ngành nghề dệt chiếu, chế biến gỗ, may công nghiệp, làm nhôm kính cơ khí, kinh doanh ăn uống, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, đưa tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hàng năm đạt gần 100 tỷ đồng. Ngoài ra, xã có hàng nghìn lao động đang làm việc trong các Cụm công nghiệp Nghĩa Sơn, Nghĩa Thái và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, để nâng cao đời sống của nhân dân, bám sát nghị quyết của Đảng bộ, UBND xã Nghĩa Trung đã tích cực triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng xây dựng các vùng sản xuất, các trang trại, gia trại; phát triển đa dạng các loại cây trồng, vật nuôi, tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Đặc biệt, với quyết tâm chính trị cao, xã đã quan tâm làm tốt công tác quản lý phát triển đô thị, trong đó đã triển khai xây dựng quy hoạch khu dân cư tập trung tại xóm 9 với diện tích trên 9ha; bổ sung điều chỉnh quy hoạch khu dân cư tập trung tại xóm 5 và tổ chức đấu thầu thành công các lô đất giãn cư tại các xóm 5, 9, 10. Qua đó đã hình thành những khu phố mới làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khang trang đẹp đẽ.

Đồng chí Nguyễn Văn Định, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung cho biết: Nhờ tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Nghĩa Trung đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Năm 2018, Đảng bộ xã được Huyện ủy Nghĩa Hưng công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ; tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 8%; cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch mạnh mẽ; tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ đạt 78,71%, tỷ trọng nông nghiệp giảm còn 21,7%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 45 triệu đồng. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Từ những kết quả trong công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua là cơ sở, động lực để cán bộ và nhân dân xã Nghĩa Trung tiếp tục có nhiều đổi mới, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020./.

Văn Trọng

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com