Chăm lo đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới

08:05, 13/05/2019

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ. Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII), một lần nữa Đảng ta khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững”. Đối với tỉnh ta, để không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU “Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Đại diện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung K68.B10, khóa học 2017-2019.
Đại diện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung K68.B10, khóa học 2017-2019.

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, các cấp ủy, tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TU tới đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cơ quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng một số văn bản cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết thành các quy định, quy chế để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ. Cụ thể, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 8-3-2017 về “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo”; Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 8-2-2018 về “Tổ chức bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025”. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổng thể, từng năm về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của cấp mình; thường xuyên rà soát, cử cán bộ đương chức, cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo, quản lý tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị nhằm tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài. Kết quả, từ năm 2017 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cử 158 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực I. Đối với các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung do Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức giảng dạy tại Trường Chính trị Trường Chinh, trung bình mỗi năm mở 1 lớp với số lượng khoảng 90 học viên. Về trung cấp lý luận chính trị, căn cứ kế hoạch của tỉnh và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các địa phương, cơ quan, đơn vị; Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh, cấp ủy các huyện, thành phố và tương đương chủ động kế hoạch mở lớp. Trong đó, năm 2017, toàn tỉnh mở được 7 lớp với 488 học viên; năm 2018 mở 7 lớp với 489 học viên; năm 2019 mở 6 lớp với 450 học viên. Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 8-2-2018 về “Tổ chức bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025”; năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã mở 2 lớp nguồn với 196 học viên; năm 2019 tiếp tục mở 2 lớp nguồn với 220 học viên theo học. Song song với các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, cán bộ dự nguồn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng luôn quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo học các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Từ năm 2017 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cử 7 đồng chí thuộc đối tượng 1 đi bồi dưỡng tại Học viện Quốc phòng; cử 23 đồng chí đối tượng 2 bồi dưỡng tại Bộ Tư lệnh Quân khu 3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức các lớp tại các địa phương trong tỉnh để bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 553 đồng chí đối tượng 3; hơn 3.000 đồng chí thuộc đối tượng 4; hơn 2.000 chức sắc, chức việc; 8.429 sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp; 65.257 học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, từ năm 2017 đến nay, tỉnh đã cử 5 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương; 63 cán bộ, công chức trưởng, phó ban đảng cấp huyện hoặc tương đương, cán bộ trong diện quy hoạch các chức danh này tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, tổ chức, kiểm tra, dân vận; 21 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia các đoàn cán bộ đi nghiên cứu, bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài theo chỉ tiêu của các ban, ngành Trung ương. Bên cạnh đó, tỉnh cử hàng chục đồng chí đi thi nâng ngạch chuyên viên chính và tương đương; xét duyệt cho 38 cán bộ, công chức đi học đại học chính trị chuyên ngành tổ chức, kiểm tra, tôn giáo và 46 cán bộ, công chức đi học hoàn thiện kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị...

Như vậy có thể thấy, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU “Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh đã được cấp ủy các cấp quan tâm, từng bước đổi mới theo hướng chú trọng đào tạo chuyên sâu, trang bị kiến thức lý luận chính trị, hành chính; bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý. Từ đó, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh nói riêng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới; xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com