Kiện toàn nhân sự Hội đồng Bầu cử quốc gia và Hội đồng Quốc phòng và an ninh

08:04, 12/04/2016

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, sáng 11-4, Quốc hội tiến hành phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Trước đó, Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia nêu rõ, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia gồm 21 thành viên, trong đó có Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 16 Ủy viên; nay do có sự thay đổi trong việc phân công, bố trí nhân sự ở một số cơ quan của Đảng, Nhà nước và đoàn thể chính trị - xã hội liên quan đến thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; vì vậy cần kiện toàn nhân sự để đảm bảo hoạt động của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia trình Quốc hội xem xét phê chuẩn miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch nước có tờ trình đề nghị Quốc hội xem xét, phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Mở đầu phiên họp sáng 11-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Ngay sau đó, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đối với đề nghị miễn nhiệm Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Quốc hội đã đồng ý phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh đối với đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; đồng ý phê chuẩn việc miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh đối với đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng ý phê chuẩn việc miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh đối với đồng chí Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đối với đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia: Quốc hội đồng ý phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước; đồng ý phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ.

Đối với đề nghị miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia: Quốc hội đồng ý phê chuẩn việc miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với các đồng chí: Nguyễn Thái Bình, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Ngô Văn Dụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Thị Nương, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Trưởng Ban Công tác đại biểu; Trần Đại Quang, Chủ tịch nước; Tô Huy Rứa, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ TT và TT; Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Với 89,07% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Với 89,27% đại biểu tán thành (tất cả đại biểu có mặt), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Chiều 11-4, Quốc hội đã bỏ phiếu thống nhất phê chuẩn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh theo đề nghị của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tỷ lệ tán thành chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh đối với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là 98,18%.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng được tán thành với tỷ lệ cao để trở thành các ủy viên mới của Hội đồng.

Trong khi đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng có các Phó Chủ tịch mới là Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Các ủy viên mới của Hội đồng Bầu cử quốc gia gồm các Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và Phùng Quốc Hiển, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng TT và TT Trương Minh Tuấn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Bùi Văn Cường, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong.

Như vậy, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ các nội dung về nhân sự của kỳ họp cuối cùng.

Kỳ họp sẽ bế mạc sáng nay sau 19 ngày làm việc. Phiên bế mạc được phát thanh, truyền hình trực tiếp./.

Tin, ảnh: TTXVNBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com