Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ

08:04, 08/04/2016

Ngày 6-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội (QH) khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ 14. Buổi sáng, các đại biểu QH làm việc tại hội trường tiến hành quy trình miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, QH đã nghe Chủ tịch nước Trần Đại Quang đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghe Tờ trình, các đại biểu thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Mở đầu phiên họp buổi chiều, các đại biểu QH đã nghe Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc, thay mặt Ủy ban TVQH báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ; nghe Chủ tịch nước Trần Đại Quang báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. QH đã tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Nguyễn Tấn Dũng bằng hình thức bỏ phiếu kín, với kết quả 418 đại biểu tán thành, bằng 84,62% tổng số đại biểu QH.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức.

Tiếp đó, các đại biểu QH nghe Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, QH thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, với 430 đại biểu tán thành, bằng 87,04% tổng số đại biểu QH. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi QH bầu được Thủ tướng Chính phủ mới.

Thay mặt QH, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa và trân trọng gửi lời cảm ơn đến đồng chí Nguyễn Tấn Dũng vì những đóng góp to lớn trong suốt thời gian đồng chí giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ.

Tại hội trường, các đại biểu QH nghe Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để QH bầu Thủ tướng Chính phủ. Theo Tờ trình, người được giới thiệu ứng cử để QH bầu Thủ tướng Chính phủ, thay thế đồng chí Nguyễn Tấn Dũng là đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Cuối phiên họp buổi chiều, các đại biểu QH thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ. Quy trình bầu Thủ tướng Chính phủ diễn ra vào sáng 7-4.

Trước đó, trong chương trình làm việc buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, các đại biểu QH tiến hành biểu quyết thông qua Luật Tiếp cận thông tin; Luật Dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi).

Luật Tiếp cận thông tin gồm năm chương, 37 điều đã được QH thông qua với tỷ lệ 88,46% số đại biểu tán thành. Luật có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2018.

Với 88,06% số đại biểu tán thành, Luật Dược (sửa đổi) gồm 14 chương, 116 điều đã được QH thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017.

Cũng trong sáng 6-4, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế gồm bốn điều đã được QH thông qua với 86,64% số đại biểu tán thành, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2016.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) gồm năm chương, 22 điều đã được QH thông qua với 91,30% số đại biểu QH tán thành. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-9-2016.

Tiếp tục chương trình làm việc của QH, mở đầu phiên làm việc sáng 7-4, Ủy viên Ủy ban TVQH, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, thay mặt Ủy ban TVQH báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo kết quả được công bố, có 446 đại biểu bỏ phiếu tán thành, chiếm 90,26% trên tổng số đại biểu Quốc hội, 44 phiếu không đồng ý, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc trúng cử chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về việc bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

Với 474 đại biểu bấm nút tán thành (96,15% tổng số đại biểu QH), QH đã thông qua Nghị quyết này.

Ngay sau đó diễn ra Nghi lễ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ. Thay mặt QH, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng trao tặng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bó hoa tươi thắm và chúc tân Thủ tướng Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó đúng như lời Tuyên thệ.

Phát biểu trước QH sau lễ Tuyên thệ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn QH, Chính phủ và những người tiền nhiệm; khẳng định việc ông được QH tin tưởng bầu giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ là vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Ngay sau phần phát biểu, tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng trao tặng nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng lẵng hoa tươi thắm và lời chúc tốt đẹp nhất.

Nhân sự Phó Thủ tướng và thành viên Chính phủ cũng sẽ được Thủ tướng Chính phủ trình để QH tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm trong những buổi làm việc tới theo chương trình kỳ họp.

Tiếp tục chương trình làm việc sáng 7-4, các đại biểu QH nghe Chủ tịch nước Trần Đại Quang đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.

Ngay sau khi nghe các Tờ trình, các đại biểu QH thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Chiều 7-4, sau khi nghe báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với đồng chí Nguyễn Thị Doan; miễn nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đối với đồng chí Trương Hoà Bình và chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao với đồng chí Nguyễn Hoà Bình.

Kết quả, 458/486 phiếu hợp lệ (chiếm 92,71% tổng số đại biểu QH) tán thành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với đồng chí Nguyễn Thị Doan.

471/486 phiếu hợp lệ (chiếm 95,34% tổng số đại biểu QH) tán thành miễn nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đối với đồng chí Trương Hoà Bình.

472/487 phiếu hợp lệ (chiếm 95,55% tổng số đại biểu QH) tán thành miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đối với đồng chí Nguyễn Hoà Bình.

QH cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết miễn nhiệm 3 chức vụ đối với các đồng chí trên.

Với Nghị quyết miễn nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, điều 2 quy định Nghị quyết có hiệu lực kể từ khi QH bầu ra Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Sau đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình dự kiến nhân sự để QH bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao thay những người vừa được miễn nhiệm./.

Tin, ảnh: TTXVNBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com