Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

05:05, 12/05/2020

Ngày 11-5-2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 85/TB-UBND thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QÐ-TTg. Nội dung Thông báo như sau:

Ngày 11 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QÐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ðồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp, có đồng chí Trần Lê Ðoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo và các ngành chức năng của tỉnh. Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo và ý kiến của các đại biểu; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, các bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QÐ-TTg. Ðến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với COVID-19; Các sở, ngành, các huyện, thành phố đã chủ động chỉ đạo rà soát, thống kê các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập, lây lan trở lại nước ta; Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 mặc dù đã được chỉ đạo quyết liệt, nhưng một số đơn vị còn lúng túng, chưa quan tâm đúng mức; việc xác định danh sách, thẩm định đối tượng được hỗ trợ, nhất là đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội của các huyện, thành phố còn rất chậm.

Trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai kịp thời Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QÐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, không để xảy ra trục lợi chính sách, phát huy hiệu quả của chính sách; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tập trung thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch đã đề ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống dịch COVID-19, các bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 8-5-2020, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 54/UBND-VP2 ngày 8-5-2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch COVID-19.

2. Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các huyện, thành phố thường xuyên theo dõi, nắm tình hình người từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam về tỉnh để thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định, tuyệt đối không để nguồn bệnh lây lan ra cộng đồng. Tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế theo từng cấp độ kịch bản phòng chống dịch để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.

3. Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Y tế, Công an tỉnh hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam về làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và phải đảm bảo thực hiện biện pháp cách ly phù hợp và các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

4. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh việc rà soát, thống kê các đối tượng hỗ trợ, xác định chính xác đối tượng hỗ trợ, đảm bảo không trùng lắp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 15/2020/QÐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ, thẩm định, trình UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

Thực hiện ngay việc lập danh sách, thẩm định đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội cần hỗ trợ, trình UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) chậm nhất ngày 14-5-2020. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc để chậm xét duyệt cho các đối tượng này.

5. Thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch danh sách đối tượng được hỗ trợ với sự tham gia giám sát của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và nhân dân ngay từ đầu.

6. Sở Tài chính xây dựng phương án, chủ động bố trí kinh phí kịp thời để thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Ðịnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về tình hình dịch COVID-19, các biện pháp phòng, chống dịch; tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định để người dân và doanh nghiệp biết và tham gia giám sát.

Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo này./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com