Đảng bộ Sở Tư pháp đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

05:05, 12/05/2020

Ngày 12-5, Ðảng bộ Sở Tư pháp tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua (2015-2020), Ðảng bộ Sở Tư pháp đã triển khai toàn diện tất cả các mặt công tác. Trong đó, đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng công tác thẩm định, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; quản lý Nhà nước đối với công tác phổ biến pháp luật; hành chính tư pháp; quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo công tác trợ giúp pháp lý, công chứng, đấu giá tài sản đảm bảo thực hiện theo quy định. Trong nhiệm kỳ, Trung tâm trợ giúp pháp lý đã thực hiện 4.486 vụ việc, trợ giúp pháp lý cho hàng nghìn người thuộc diện trợ giúp pháp lý có yêu cầu. Công tác đánh giá chất lượng vụ việc, truyền thông về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý được tiến hành thường xuyên, đảm bảo đúng quy định nhằm nâng cao chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã tiếp nhận hơn 50 đơn khiếu nại, tố cáo và đã giải quyết theo quy định của pháp luật. Công tác xây dựng Ðảng, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới được tăng cường. Trong nhiệm kỳ, Ðảng bộ đã kết nạp 9 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong Ðảng bộ lên 47 đồng chí… Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên đã được triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến trong nhận thức của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành, góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Ðảng. Tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng đảng; phấn đấu hàng năm, có trên 80% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 1-2 đảng viên. Các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc./.

Văn Huỳnh

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com