Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể năm 2021

08:05, 11/05/2020

Ngày 11-5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về xét tặng các danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba, năm 2021.

Mục đích của kế hoạch nhằm xét chọn, tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc đang nắm giữ, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thuộc các loại hình: Tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian. UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức xét tặng tại Hội đồng cấp tỉnh đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục được quy định tại Nghị định số 62/2014/NÐ-CP; Nghị định số 11/2019/NÐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 3470/QÐ-BVHTTDL ngày 9-10-2019 của Bộ VH, TT và DL.

Theo đó, đối tượng xét tặng là công dân người Việt Nam đang cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Ðịnh phải đảm bảo tiêu chuẩn trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Ðảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tận tụy với nghề, được đồng nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng; đào tạo được cá nhân đang tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên cả nước, thể hiện ở việc nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực hành di sản văn hóa phi vật thể, có thành tích, giải thưởng, sản phẩm tinh thần hoặc vật chất có giá trị cao về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thẩm mỹ, kỹ thuật.

Về tiêu chuẩn cụ thể, người được xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” phải có thời gian hoạt động trong nghề từ 20 năm trở lên và đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. Người được xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” phải có thời gian hoạt động trong nghề từ 15 năm trở lên. Các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” tự mình hoặc ủy quyền (bằng văn bản) cho cá nhân, tổ chức khác lập hồ sơ đề nghị xét tặng gửi UBND các huyện, thành phố (qua Phòng VH-TT) nơi cư trú. UBND các huyện, thành phố tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng tại địa phương, tổng hợp danh sách, gửi Sở VH, TT và DL (qua Phòng Quản lý di sản văn hóa) chậm nhất đến ngày 15-8-2020. Từ ngày 2-10 đến 16-10-2020, Hội đồng xét chọn cấp tỉnh sẽ xét chọn và hoàn thiện Hồ sơ trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ theo quy định./.

Viết DưBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com