Tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

08:05, 11/05/2020

Ngày 11-5-2020, đồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ký Công điện số 5/CÐ-UBND gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Thành ủy; chủ tịch UBND các huyện, thành phố về việc tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Nội dung Công điện như sau:

Thời gian qua, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/QÐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, việc xác định danh sách, thẩm định đối tượng là người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội của các huyện, thành phố còn rất chậm. Ðể tiếp tục tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

1. Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ trên Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nam Ðịnh, trên hệ thống loa truyền thanh của xã, phường, thị trấn để người dân và doanh nghiệp biết và tham gia giám sát.

2. Tập trung đẩy nhanh việc rà soát, thống kê các đối tượng hỗ trợ, xác định chính xác đối tượng hỗ trợ, đảm bảo không trùng lắp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện hỗ trợ theo Quy định tại Quyết định 15/2020/QÐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ, thẩm định, trình UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

Khẩn trương lập danh sách, thẩm định đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội cần hỗ trợ, trình UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) chậm nhất ngày 14-5-2020. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm nếu để chậm thời gian xét duyệt cho các đối tượng này.

3. UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tăng cường nhân lực phục vụ, bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, đảm bảo công khai minh bạch; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ; không để xảy ra lợi dụng, trục lợi chính sách; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).

5. Ðề nghị Huyện ủy, Thành ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách hỗ trợ tại các địa phương ngay từ đầu, đảm bảo công khai minh bạch, đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com