Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy

08:03, 30/03/2016

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, ngày 29-3-2016, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghe đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức, xây dựng Đảng năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Xuân Đức, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Thực hiện chương trình công tác năm, được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, sự phối hợp của các sở, ban, ngành và cấp ủy các cấp trong tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ tỉnh. Trọng tâm là làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong công tác tổ chức bộ máy và cán bộ đã tham mưu giúp Ban TVTU hướng dẫn, đôn đốc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp hằng năm; điều động phân công cán bộ một bước trước Đại hội Đảng bộ tỉnh đối với một số địa phương, đơn vị; hiệp y bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử khối Đảng, đoàn thể theo phân cấp quản lý; kiện toàn các chức danh chủ chốt của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; thực hiện quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý, quyết định, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đã tham mưu hướng dẫn, đôn đốc ban tổ chức các huyện ủy, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc tham mưu với cấp ủy cùng cấp tiến hành xây dựng chương trình công tác toàn khóa và quy chế làm việc của cấp ủy; đồng thời phối hợp tổ chức trao tặng 6.075 Huy hiệu Đảng cho những đảng viên đủ điều kiện; phối hợp thực hiện tốt công tác tạo nguồn, kết nạp 2.558 đảng viên mới; tham mưu với cấp ủy làm tốt công tác đào tạo và chính sách cán bộ; tham mưu thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ… Phát huy kết quả đạt được, năm 2016 nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng Đảng là: tiếp tục tham mưu cho Ban TVTU tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tham mưu rà soát, bổ sung các quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng phù hợp với tình hình mới và thực tiễn địa phương. Thực hiện  tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là bồi dưỡng cán bộ các cấp theo chức danh, cán bộ dự nguồn lãnh đạo quản lý cấp tỉnh. Tiếp tục tham mưu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức Đảng…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực cố gắng của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm vừa qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ công tác của ngành Tổ chức xây dựng Đảng và nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ tỉnh cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 và trong toàn khóa; chủ động và sớm tham mưu xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, tập trung vào những vấn đề trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đây là Nghị quyết quan trọng mang tính đột phá về công tác cán bộ; tham mưu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng theo hướng hiệu quả; làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một cách thường xuyên, hiệu quả hơn; tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Về công tác đào tạo bồi dưỡng, chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng các chức danh, bồi dưỡng dự nguồn; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cũng như công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đặc biệt là trong đợt bầu cử. Làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực và Ban TVTU triển khai thực hiện Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị về tinh giản bộ máy và giảm biên chế. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức có bản lĩnh chính trị, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm thực tiễn; nâng cao năng lực tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng./.

Tin, ảnh: Thu ThủyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com