Giao ban Khối an ninh tư tưởng - văn hóa quý I-2016

08:03, 29/03/2016

Sáng 28-3-2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban Khối an ninh tư tưởng - văn hóa quý I-2016; phương hướng quý II và những tháng tiếp theo. Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối.

Quý I, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã tích cực phối hợp nắm tình hình tư tưởng, tham mưu tổ chức hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các phong trào thi đua; tuyên truyền nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Trên lĩnh vực an ninh tư tưởng - văn hóa, các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên phối hợp nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định tình hình tại các địa phương, cơ sở. Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động trong Khối còn một số hạn chế: công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm chưa kịp thời, tính chiến đấu chưa cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, các đơn vị trong Khối cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong đó chú ý đến những vấn đề mới nảy sinh, các thông tin trái chiều nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận. Bên cạnh đó cần quan tâm đổi mới phương pháp tuyên truyền, chế độ báo cáo, trao đổi thông tin, sự phối hợp giữa các đơn vị để nắm bắt tình hình; đồng thời chủ động tuyên truyền các đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, tiếp tục tham mưu, nắm bắt dư luận xã hội, tuyên truyền sâu rộng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong cán bộ, nhân dân. Đồng thời triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22-3-2016 của Bộ Chính trị./.

Thanh TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com