Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

08:04, 01/04/2016

Ngày 30-3-2016, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành trong năm 2016 và các năm tiếp theo. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Bạch Ngọc Chiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: TT và TT, Tài chính, KH và ĐT, KH và CN, Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở TT và TT đã báo cáo kết quả hoạt động TT và TT năm 2015, những mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ của ngành TT và TT tỉnh năm 2016. Năm 2015, Sở TT và TT tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025; Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet tại các điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh ký kết chương trình hợp tác chiến lược về phát triển viễn thông và công nghệ thông tin với UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn VNPT Việt Nam và Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Xây dựng dự án “Phát triển hạ tầng khung chính quyền điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020”. Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các ứng dụng trong các cơ quan Nhà nước như: Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của các sở, ngành, UBND huyện, thành phố; phần mềm quản lý văn bản và điều hành; hệ thống thư điện tử của tỉnh… Phối hợp các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet trên địa bàn tỉnh đáp ứng tốt nhu cầu thông tin liên lạc của chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Tổ chức hai triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Thành phố Nam Định và huyện Hải Hậu. Đã thực hiện phát sóng công nghệ số đồng thời với analogue từ tháng 7-2015, vượt kế hoạch 1 năm. Đã tiến hành 6 cuộc thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính 26 đối tượng, phạt tiền 47 triệu 250 nghìn đồng.

Năm 2016, ngành TT và TT chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020. Triển khai thực hiện dự án “Phát triển hạ tầng khung chính quyền điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020”. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ứng dụng chữ ký số tại các cơ quan Nhà nước tỉnh năm 2016. Phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức tuyên truyền Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất. Tăng cường quản lý đối với các lĩnh vực có nhiều phát sinh phức tạp như thuê bao di động trả trước, dịch vụ internet; tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh. Triển khai Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh giai đoạn 2015-2017, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thông tin đối ngoại khu vực biên giới biển tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam tỉnh 2016 và phát động Chương trình “Xây dựng 12.656 tủ sách lớp học tỉnh Nam Định”.

Tại buổi làm việc, Sở TT và TT đề nghị UBND tỉnh cho phép lập dự án cải tạo trụ sở làm việc của Sở; quan tâm bố trí nguồn vốn trong 2 năm 2016, 2017 để cùng với nguồn vốn Trung ương thực hiện thắng lợi Kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử của tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh cho Sở được xây dựng Đề án thành lập 2 Trung tâm sự nghiệp thuộc Sở gồm Trung tâm TT và TT và Trung tâm Cổng thông tin điện tử tỉnh. Đồng thời tạo điều kiện cho Sở triển khai thực hiện tốt các công tác nhiệm vụ trong lĩnh vực báo chí, xuất bản năm 2016.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp của ngành TT và TT vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2015. Đồng chí nhấn mạnh, trong năm 2016, ngành TT và TT cần tăng cường nỗ lực hơn nữa trong công tác quản lý Nhà nước về TT và TT. Trước hết, rà soát lại tất cả các quy hoạch, kế hoạch trong từng giai đoạn của toàn ngành, từng lĩnh vực, từng đơn vị; từ đó đặt ra kế hoạch cụ thể từng năm với trọng tâm là ưu tiên các nhiệm vụ công tác đạt hiệu quả cao nhất. Đề xuất bổ sung các quy hoạch còn thiếu, quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch kết hợp thanh, kiểm tra hoạt động TT và TT trên địa bàn tỉnh. Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, đồng chí đề nghị Sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về công nghệ thông tin, đặc biệt đối với lãnh đạo. Sở chủ động hoàn tất các thủ tục pháp lý, văn bản hướng dẫn, lộ trình thực hiện Dự án “Phát triển hạ tầng khung chính quyền điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020”, lựa chọn đơn vị thực sự có năng lực triển khai dự án. Xây dựng các quy định hướng dẫn, quản lý chặt chẽ hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở. Sở nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn quy định quản lý hoạt động hệ thống bưu điện văn hóa xã. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định tăng cường tuyên truyền các nhiệm vụ, mục tiêu chính trị cụ thể của từng năm bám sát theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XIX. Nhất trí với chủ trương cải tạo trụ sở làm việc của Sở TT và TT song yêu cầu Sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các ngành chức năng để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Sở TT và TT cần sớm xây dựng lộ trình, các giải pháp thực hiện Dự án “Phát triển hạ tầng khung chính quyền điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020” dựa trên nguồn vốn đối ứng của tỉnh. Tạm thời chưa bố trí thành lập 2 Trung tâm sự nghiệp mới. Thường xuyên phối hợp gắn kết chặt chẽ với các đơn vị viễn thông, cơ quan tuyên truyền của tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của ngành trong năm 2016./.

Tin, ảnh: Đức ToànBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com