Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2015

08:04, 03/04/2015

Ngày 1-4-2015, Ban TVTU tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 và triển khai kế hoạch quán triệt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe GS.TS Đinh Xuân Dũng, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương trình bày nội dung Chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Chuyên đề gồm 2 nội dung chính: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh trong giai đoạn hiện nay. GS.TS Đinh Xuân Dũng đã tập trung lý giải, phân tích, làm rõ tư tưởng, đạo đức, tấm gương Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm, gắn bó với dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về sự trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch quán triệt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, sau hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức hội nghị quán triệt, hoàn thành trong tháng 5-2015; Đảng ủy các xã, phường, thị trấn và tương đương tổ chức hội nghị quán triệt hoàn thành trong tháng 6-2015. Trong tổ chức thực hiện, Ban TVTU yêu cầu các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch và thực hiện quán triệt Nghị định tới các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai Nghị định tới các đoàn viên, hội viên thuộc tổ chức mình. Các cấp ủy có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị định với Ban TVTU. Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện Nghị định về Ban TVTU.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã yêu cầu các cấp ủy tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong mọi hoạt động và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đổi mới phương thức học tập phù hợp, hiệu quả ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn thi đua học tập, làm theo Bác với các sự kiện chính trị lớn của tỉnh, của đất nước. Đối với việc thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng quán triệt sâu sắc ý nghĩa, nội dung Nghị định; chỉ đạo việc tổ chức quán triệt Nghị định bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả và đúng thời gian quy định. Trong đó, cần phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; đồng thời, phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, sách nhiễu nhân dân. Trước mắt cần gắn việc thực hiện Nghị định với việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp theo kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ đề ra./.

Tin, ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com