Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng cầu Đống Cao

08:04, 03/04/2015

Ngày 1-4-2015, đồng chí Bùi Đức Long, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra thực địa tiến độ GPMB dự án xây dựng cầu Đống Cao tại hai huyện Ý Yên, Nghĩa Hưng. Cùng đi kiểm tra có lãnh đạo các sở: Tài chính, TN và MT, GTVT, Xây dựng; lãnh đạo Huyện ủy, UBND các huyện Ý Yên, Nghĩa Hưng, Văn phòng UBND tỉnh.

Nhận thức được tính đặc thù, tầm quan trọng của dự án xây dựng cầu Đống Cao nên ngay sau khi có thông báo của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã nỗ lực tập trung thực hiện song song, đồng bộ các phần việc trong công tác GPMB. Trong đó, đã khẩn trương thành lập Hội đồng GPMB; lập và trình phê duyệt xong hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2015; phối hợp với các sở, ngành thực hiện công tác khảo sát mức giá đền bù, hỗ trợ; tạm nhận bàn giao cột mốc GPMB, thông báo và tập trung tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng và lợi ích cộng đồng được trực tiếp hưởng lợi sau khi đưa dự án vào khai thác; hoàn tất việc ký cam kết với các hộ đang sử dụng đất trong phạm vi GPMB và giao trách nhiệm cho các trưởng thôn giám sát, bảo đảm người dân không tổ chức xây, sửa, cơi nới nhà cửa, vật kiến trúc, ngừng canh tác, sản xuất trên đất nông nghiệp. Đến nay, các hộ dân đều phấn khởi, tin tưởng, ủng hộ chính quyền đẩy nhanh tiến độ GPMB… Các ngành, các địa phương cũng đã xác định sơ bộ tổng diện tích, số hộ nằm trong diện tích GPMB. Trong đó, diện tích cần GPMB tại địa phận huyện Ý Yên dự kiến là 4,1ha; tại huyện Nghĩa Hưng dự kiến là 1,93ha. Tổng số hộ có tài sản, hoa màu, đất đai bị ảnh hưởng trên diện tích cần GPMB tại huyện Ý Yên ước tính 20 hộ, trong đó tại Yên Nhân có 12 hộ, Yên Lộc có 8 hộ; tại huyện Nghĩa Hưng có 11 hộ nhà ở, 20 hộ trồng lúa, 1 hộ nuôi trồng thủy sản. Hiện tại, Trung tâm Đo đạc kỹ thuật công nghệ địa chính (Sở TN và MT) đang tập trung khớp kết quả đo đạc cụ thể với bản đồ địa chính để đưa ra hồ sơ bản đồ, vị trí các hộ phải đo đạc.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, vai trò của công trình, tạo điều kiện cho Hội đồng GPMB bồi thường hỗ trợ và tái định cư, góp phần giúp địa phương hoàn thành nhiệm vụ GPMB theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục tập trung tối đa nguồn nhân lực, huy động các tổ chức, đoàn thể vận động nhân dân đẩy nhanh tiến độ GPMB. Trong công tác hỗ trợ, đền bù GPMB phải đảm bảo tối đa quyền, lợi ích của người dân theo đúng quy định của pháp luật; đặc biệt, đối với những hộ nằm trong diện phải di dời nhà ở, các cấp chính quyền có thể áp dụng phương án hỗ trợ người dân thuê nhà khi chưa hoàn tất bố trí đất tái định cư. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, song song các phần việc còn lại của công tác GPMB, bảo đảm chậm nhất đến ngày 7-4 Sở TN và MT phải bàn giao hồ sơ đất thu hồi cho các huyện; khẩn trương xác định giá đất cụ thể, bảo đảm đến ngày 12-4 ngành Tài chính hoàn tất mức giá đất đền bù, hỗ trợ. Các huyện phải khẩn trương bố trí lực lượng thực hiện công tác kiểm đếm, phấn đấu thời gian hoàn thành công tác kiểm đếm của huyện Nghĩa Hưng là ngày 10-4, huyện Ý Yên là ngày 12-4; để đến ngày 13-4 tổ chức thống nhất, chốt phương án thu hồi cụ thể. Hai huyện cần sớm lập phương án tái định cư; chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông, điện lực có công trình hạ tầng trên đất khẩn trương tiến hành công tác di dời tài sản trên diện tích đất GPMB, bảo đảm không để ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng của dự án. Các ngành tham mưu cho UBND tỉnh sớm ban hành thông báo thu hồi đất, làm căn cứ cho các địa phương tổ chức thực hiện./.

Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com