Đa dạng các hình thức thi đua nâng cao văn hóa công sở

08:06, 09/06/2022

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động, thời gian qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai sâu rộng với những nội dung, giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Công nhân kỹ thuật Trạm bơm Hữu Bị (Mỹ Lộc) điều khiển hệ thống bơm tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.  Bài và ảnh: Xuân Thu
Công nhân kỹ thuật Trạm bơm Hữu Bị (Mỹ Lộc) điều khiển hệ thống bơm tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 30-7-2019 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 28-10-2021 về phát động và triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025”. Hưởng ứng các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa tiêu chí và phát động phong trào thi đua rộng rãi, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; chú trọng công tác tuyên truyền nội dung của văn hóa công sở đến cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính, chuyên nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; trang phục lịch sự, gọn gàng; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của người đứng đầu và tính gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đảng viên được đề cao. Các cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc các nội dung của phong trào thi đua gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”; phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa, đơn vị trong sạch, vững mạnh”; xây dựng cơ quan, đơn vị “Gương mẫu về mọi mặt”. Phối hợp với tổ chức Công đoàn trong việc phát động các phong trào thi đua như: “Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”; phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”. 

Từ phong trào thi đua, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã nâng cao tinh thần tôn trọng và  ý thức trách nhiệm tận tụy phục vụ nhân dân, làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao. Từng tập thể, cá nhân đều có ý thức tổ chức kỷ luật, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế; chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ công vụ, không gây khó khăn, phiền hà, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân. Đặc biệt, bộ phận tiếp dân tại trung tâm hành chính công từ tỉnh đến cơ sở là những người trực tiếp tiếp xúc, làm việc với công dân, doanh nghiệp, phản ánh rõ nét nhất thái độ phục vụ của cơ quan Nhà nước được quan tâm, chỉ đạo sát sao nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử. Trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức luôn tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Hàng năm các cơ quan, đơn vị, địa phương đều lấy kết quả tổ chức thực hiện phong trào thi đua là nội dung quan trọng để đánh giá thi đua và xem xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân. Trên cơ sở kết quả thực hiện phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời khen thưởng theo thẩm quyền, xét chọn và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo quy định, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt phong trào thi đua trong những năm tiếp theo.

Điểm nhấn trong thực hiện phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở của tỉnh thời gian qua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân với những cách làm hay, sáng tạo. Tiêu biểu là Bộ CHQS tỉnh đẩy mạnh thực hiện chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh với xây dựng môi trường văn hoá” và “Tuổi trẻ với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với chương trình hành động “Đẩy mạnh xây dựng văn hoá cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tình hình mới”. Ngành Y tế với phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Sở Nội vụ với mô hình Tổ công tác chuyên đề để giải quyết hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của ngành. Huyện Hải Hậu với những phong trào “Xây dựng cơ quan văn hoá ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”; cuộc vận động “Cán bộ công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; phong trào “Thể thao công sở”. Cục Thuế tỉnh với “Phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm”. Đặc biệt, thời gian gần đây ngành Y tế đã xây dựng mô hình “Bệnh án điện tử” của Bệnh viện Nhi Nam Định; triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Mắt tỉnh; từng bước xây dựng đề án thực hiện mô hình bệnh viện thông minh, thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở khám, chữa bệnh. 

Từ thực hiện phong trào thi đua xây dựng văn hóa công sở, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có trên 85% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Tất cả các văn bản đến, đi của các cơ quan, đơn vị được quản lý trên phần mềm văn phòng điện tử liên thông; 100% các văn bản đi được ký số; các dịch vụ công được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh, đem lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp. Những kết quả đạt được sẽ là tiền đề để các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng văn hóa công sở với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tham gia, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com